030-0917/02 – Ochrana vodohospodářské infrastruktury (OVHI)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBI, FASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Ochrana vodohospodářské infrastruktury patří v oblasti krizového managementu k jedné z nejdůležitějších činností každého státu. Od způsobů a možností její ochrany závisí při vzniku mimořádné situace další možnosti chodu veřejné infrastruktury, včetně činností záchranných a havarijních služeb. Nejzranitelnějšími místy s nejmenší možnou reálnou ochranou jsou zdroje pitné vody a liniové stavby distribuční sítě. Studium ochrany vodohospodářské infrastruktury se skládá z rozpoznání a analýzy rizik u jednotlivých provozních systémů a objektů, snížení vlivu ztrát vody na činnost havarijních služeb státu a řešení požárního zabezpečení územních celků při nedostatku vody ve zdrojích a distribučních systémech, matematického modelování kritických bodů a vodovodních řadů určených pro nouzové zásobování vodou. Na základě studia těchto poznatků a potřeb lze v praxi sestavovat nebo revidovat krizové plány krajů a samosprávných celků, tvořit vysoce účinné plány krizové připravenosti právních subjektů a tím podstatně zvýšit úroveň krizového plánování jako integrálního celku pro snížení negativních vlivů mimořádných událostí.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Vodárenské systémy a vodní ekosystémy patří jednoznačně k nejzranitelnějším oborům technické infrastruktury státu. Z rizikových analýz vyplývá, že mohou být ohroženy značnou měrou působením přírodních vlivů a řadou antropogenních událostí. Jakékoliv ohrožení nebo poškození vodohospodářské infrastruktury má vždy za následek snížení standardů bydlení, vznik nouzových režimů ve zdravotnických službách, výrobě potravin, ubytovacích službách měst a obcí a současně i snížení požárního zabezpečení zastavěných území. Předmět metodami rizikové analýzy hodnotí základní druhy rizik ohrožujících vodní ekosystémy využívané pro vodárenství, specifikuje vznikající přírodní rizika a antropogenní nebezpečí působící na zdroje vody a výrobně-technická zařízení vodovodů pro veřejnou potřebu. Na základě výsledků analýz, jejich srovnání s vývojem ve světě a využití nových vědeckých poznatků v daném oboru, seznamuje s možnostmi reálné minimalizace rizik.

Povinná literatura:

KROČOVÁ, Š.: Strategie dodávek pitné vody, SPBI Spektrum, Ostrava 2009, ISBN: 978-80-7385-072-2 KROČOVÁ, Š.: Strategie územního plánování v technické infrastruktuře, SPBI Spektrum, Ostrava 2013, ISBN: 978-80-7385-128-6 ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., ŠENOVSKÝ. P.: Ochrana kritické infrastruktury, SPBI Spektrum, Ostrava, 2007, ISBN: 978-80-7385-025-8

Doporučená literatura:

Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. Davidson, A., Howard, G., Stevens, M., Allan, P., Kirby, L., Deere, D., Bartram, J.: Water Safety Plans. WHO/SDE/WSH/05.06. Revise Draft, WHO.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaného tématu, jeho prezentace písemnou a ústní formou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

 znalost základních legislativních předpisů a norem zabývajících se vodohospodářskou infrastrukturou a její ochranou před vznikem mimořádných událostí,  obecná znalost vodohospodářské problematiky v ČR, jejich silných a slabých stránek a rizik, která mohou ovlivnit vodní poměry v různých klimatických podmínkách,  orientace a základní znalost způsobů ochrany povrchových a podzemních vodních zdrojů určených pro vodárenské účely,  systémové podmínky a rizikové vlivy na zásobování pitnou vodou měst a obcí,  řešení problematiky výrobně distribučních systémů vodovodů pro veřejnou potřebu ve vztahu k dodávkám pitné vody pro zastavěná území,  hodnocení rizika území a plánování obnovy,  krizové plánování ve vodním hospodářství.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.