030-0918/02 – Technické systémy záchranných prací (TS ZP)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.Garant verze předmětudoc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MON0011 doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je shrnout poznatky o problematice technických prostředků, strojů, zařízení a technologií a jejich užití při záchranných pracích a zdolávání mimořádných událostí. Předmět naučí určovat parametry technických prostředků, strojů, zařízení a technologií používaných při zásahové činnosti z hlediska možného nasazení, hodnotit jejich efektivitu, ekonomiku a formulovat doporučení pro vývoj nových prostředků, strojů a zařízení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen do oblasti technických prostředků, strojů, zařízení a technologií a jejich užití při záchranných pracích a zdolávání mimořádných událostí. Jejich sestavování do funkčních celků a použití při řešení mimořádných událostí a to jak technogenních, přírodních i kombinovaných. Na funkcionalitu těchto technických a technologických prostředků pak navazuje obslužná rovina, kde prostřednictvím personálu jsou tyto systémy udržovány v chodu ku prospěchu zachraňovaných i zachránců.

Povinná literatura:

1.KRATOCHVÍL, Michal, KRATOCHVÍL Václav. Technické prostředky požární ochrany. Ostrava, SPBI Spektrum, Sv. XV., 2009, 63 s., ISBN 978-80-7385-064-7 2.VOJTA, Zdeněk, Emil RUCKÝ. Osobní ochranné pracovní pomůcky. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006, 231 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 80-866-3419-3.KOLEKTIV AUTORŮ. Zásobování hasivy. Ostrava: SPBI SPEKTRUM, 1999. 176 s. ISBN 80-86111-40-7.

Doporučená literatura:

1.DOHNAL, Jiří, LOŠÁK, Jiří. Technické prostředky požární ochrany I. 1. vyd. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, 1998. 2.DOHNAL, Jiří, LOŠÁK, Jiří. Technické prostředky požární ochrany I. 1. vyd. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, 1998. 3.LOŠÁK, Jiří. Technické prostředky požární ochrany II. 1. vyd. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, 2000. 4.MIZERSKI, Andrzej, Mirosław SOBOLEWSKI a Bernard KRÓL. Hasicí pěny: větrání chráněných únikových a zásahových cest. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009, 181 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-075-3.žení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Formulovat požadavky na vybraný druh technických prostředků s hlediska možného nasazení v reálných podmínkách zásahové činnosti.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Charakteristika, druhy, funkční principy a použití vybraných technických prostředků, strojů, zařízení a technologií používaných při záchranných pracích a zdolávání mimořádných událostí. - Provoz a obsluha technických systémů - Řádů strojní, technické a chemické služby. - Provoz, údržba, zkoušky a vedení dokumentace. - Hlavní vlivy působící na provozní spolehlivost a životnost.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.