030-0919/01 – Bezpečnost území a její management (BUaM)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA14 doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
PRO17 doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studenta v oblasti identifikace a hodnocení rizik z pohledu bezpečného území a udržitelného rozvoje území, komplexní problematika společensko-ekonomické přijatelnosti rizik včetně principů udržitelného rozvoje, analytické metody pro stanovení zranitelnosti území a jejich obyvatel, pochopení problematiky integrálního a integrovaného rizika, nástroje pro modelování rizika v území. Dále se bude jednat o systémy projektového a procesního řízení, komunikace rizik ve prospěch bezpečné společnosti, bezpečného regionu a státu.

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

D. Procházková: Bezpečnost a krizové řízení. ISBN 80-86477-35-5. POLICE HISTORY, Praha 2006, 255p. D. Procházková: Řízení bezpečnosti – základní údaje. ISBN 978-80-7251-260-7, PA ČR, Praha 2007, 303p. D. Procházková, B. Šesták: Kontrolní seznamy. Nástroj rizikového inženýrství. ISBN 80-7251-225-0, PA ČR, Praha 2006, 319p. D. Procházková: Metodika pro odhad nákladů na obnovu majetku v územích postižených živelní nebo jinou pohromou. SPBI SPEKTRUM XI Ostrava 2007, ISBN 978-80-86634-98-2, 251p. D. Procházková: Principles of Good Governance of Public Affairs with regard to Security. In: Security and Safety Management and Public Administration. Police Academy of the Czech Republic, Praha 2008, ISBN 978-80-7251-289-8, 266-275. D. Procházková: Safety, Security and Risk. In: Security and Safety Management and Public Administration. Police Academy of the Czech Republic, Praha 2008, ISBN 978-80-7251-289-8, 276-285. D. Procházková: Bezpečnost lidského systému. SPBI, Ostrava 2007, 139p. ISBN 978-80-86634-97-5. D. Procházková: Strategie řízení bezpečnosti a udržitelného rozvoje území. ISBN 978-80-7251-243-0, PA ČR, Praha 2007, 203p. The European Commission 2003. Communication on Governance and Development, COM (03) 615. Webová stránka http//europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/ com2003_ 0615en01.pdf [2005-07-03] FEMA: Guide for All-Hazard Emergency Operations Planning. State and Local Guide (SLG) 101. FEMA 1996. D. Procházková, B. Šesták, L. Polívka: Odezva a obnova. ISBN 978-80-7251-279-9, PA ČR, Praha 2008, 139p. J. F. Gustin: Disaster & Recovery Planning: a Guide for Facility Managers. The FairMont Press, Inc., ISBN 0-88173-323-7 (FP), 0-13-009289-4 (PH). Lilburn 2002, 304p.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku