030-0920/01 – ??? (SM)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ZEL06 prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Combined Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět se zabývá spektrometrií s důrazem na hlavní spektrometrické parametry jako populace kvantových stavů, Einsteinova teorie spektrálních přechodů, Planckův zákon absorpce a emise plynů, podstata spektrálního charakteru absorpce a emise, mechanismy způsobující rozšíření linií, tvar linií jako zdroj informací, intensita, poloha a rozšíření spektrální linie, rovnice přenosu záření a její speciální případy, teoretické principy kvantitativní analýzy, teorie spektroskopického experimentu a základní principy experimentálních metod spektroskopie, mikrovlná spektroskopie, rotační spektra a struktura molekul, vibrační spektroskopie, normální souřadnice a souřadnice symetrie, aplikace IČ a Ramanovy spektroskopie. Dále spektroskopickými metodami jako analytickými nástroji. Jedná se zejména o základy metod a jejich výhody a nevýhody při výzkumech atmosféry, v požární ochraně a v bezpečnostním inženýrství, charakteristika metod podle spektrálního rozsahu - UV/VIS, infračervená a mikrovlnná spektrální oblast, charakteristika metod podle typu detekce - lokální a dálková detekcí - měření z povrchu Země, satelitní měření, lidarová měření, letecké a balonové kampaně. Spektroskopické metody pro výzkum dolní troposféry a pro výzkum horní troposféry a dolní stratosféry. Jedná se o aplikace v simulované a v reálné atmosféře, mezinárodní projekty: MIPAS (Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding vypuštěný na satelitu ENVISAT), submilimetrová atmosférická spektroskopie satelitu ODIN, NDSC (The Network for Detection of Stratospheric Change). Významné aspekty satelitních měření a obecně „remote sensing“ systémů pro bezpečnostní výzkum.

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

J.M. Hollas: High Resolution Spectroscopy, Butterworths, London 1982. P.F. Bernath: Spectra of Atoms and Molecules,Oxford University Press, New York, Oxford 1995. W. Demtröder: Laser Spectroscopy, Springer-Verlag, Berlin 1982 M. Lackner (Ed.): Lasers in Chemistry, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2008 J. Orphal, C. E. Fellows, and P.-M. Flaud: "The visible absorption spectrum of NO3 measured by high-resolution Fourier-transform spectroscopy", Journal of Geophysical Research D 108 (D3), 4077, doi: 10.1029/2002JD002489, 2003. J. Orphal: "A critical review of the absorption cross-sections of O3 and NO2 in the 240-790 nm region", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 157, 185-209, 2003. J.-M. Flaud, A. Perrin, J. Orphal, Q. Kou, P.-M. Flaud, C. Piccolo, and B. Carli: "New analysis of the v5+v9-v9 hot band of HNO3", Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 77, 355-364, 2003. H. Kromminga, J. Orphal, P. Spietz, S. Voigt, and J. P. Burrows: "The temperature dependence (213-293 K) of the absorption cross-sections of OClO in the 340-450 nm region measured by Fourier-transform spectroscopy", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 157, 149-160, 2003. K. Bogumil, J. Orphal, T. Homann, S. Voigt, P. Spietz, O. C. Fleischmann, A. Vogel, M. Hartmann, H. Bov-ensmann, J. Frerick, and J. P. Burrows: "Measurements of molecular absorption spectra with the SCIAMACHY pre-flight model: instrument characterization and reference data for atmospheric remote-sensing in the 230-2380 nm region", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 157, 167-184, 2003.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

bude doplneno pozdeji

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

bude doplneno pozdeji

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner