030-0924/01 – CBRN bezpečnost (CBRN)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
KLO067 doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D.,MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si rozšíří a prohloubí znalosti CBRN(E) látek, jejich vlastností a účinků. Získá přehled o způsobech jejich detekce a identifikace včetně jejich omezení. Bude schopen analyzovat a hodnotit šíření CBR látek včetně vlivu různých systémů používaných v objektech (zejména VZT) a posuzovat vliv různých preventivních opatření a jejich kombinací.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

CBRN látky, jejich klasifikace, vlastnosti a účinky. Varianty zneužití CBRN látek, možnost jejich detekce a identifikace. Kombinace s výbušninami. Bezpečný prostor, bezpečný objekt, bezpečná budova. Primární, sekundární a terciární prevence. Klíčový význam funkce větracích a klimatizačních systémů v sekundární prevenci. Využití technologií inteligentních budov v primární a sekundární prevenci.

Povinná literatura:

Petr Linhart, Jiří Matoušek: CBRN - chemické zbraně. Edice SPBI Spektrum 43. Ostrava, SPBI 2005. 151 str. Jiří Matoušek, Jaroslav Benedík, Petr Linhart: CBRN - biologické zbraně. Edice SPBI Spektrum 49. Ostrava, SPBI 2007. 186 str. Jiří Matoušek, Jan Österreicher, Petr Linhart: CBRN - jaderné zbraně a radiologické materiály. Edice SPBI Spektrum 53. Ostrava, SPBI 2007. 216 str. Jiří Slabotinský, Stanislav Brádka: Ochrana osob při chemickém a biologickém nebezpečí. Edice SPBI Spektrum 46. Ostrava, SPBI 2006. 109 str. Petr Kotinský, Jaroslava Hejdová: Dekontaminace (v požární ochraně). Edice SPBI Spektrum 34. Ostrava, SPBI 2003. 126 str. Jiří Matoušek, Iason Urban, Petr Linhart: CBRN - detekce a monitorování, fyzická ochrana, dekontaminace. Edice SPBI Spektrum 59. Ostrava, SPBI 2008. 232 str. P. Kiekens, S.. Jayaraman: Intelligent Textiles and Clothing for Ballistic and NBC Protection. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics. ISBN 978-94-007-0575-3. Springer Science+Business Media B.V., 2012 Action Plan to enhance preparedness against chemical, biological, radiological and nuclear security risks. European Commision. COM(2017) 610 final. Brussels, 18.10.2017.

Doporučená literatura:

Andre Richardt (Editor), Birgit Hulseweh (Editor), Bernd Niemeyer (Editor), Frank Sabath (Editor) CBRN Protection: Managing the Threat of Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear Weapons. Wiley 2012. ISBN: 978-3-527-32413-2. Další doporučená literatura je zadána individuálně v souladu s definováním zadání pro písemné řešení problému.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

CBRN substances, their classification, properties and effects. Variants of CBRN abuse, possibility of CBRN detection and identification. Combination CBRN with explosives. Safety area, safety building. Primary, secondary and tertiary prevention. The key importance of the function of ventilation and air conditioning systems in secondary prevention. Use of Intelligent Building Technologies in Primary and Secondary Prevention.

E-learning

Další požadavky na studenta

Písemná práce řešící konkrétní problém v oblasti CBRN bezpečnosti v rozsahu cca 10 – 20 stran A4. Téma práce bude stanoveno zejména s ohledem na možnou vazbu na téma disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

CBRN látky, jejich klasifikace, vlastnosti a účinky. Varianty zneužití CBRN látek, možnost jejich detekce a identifikace. Kombinace s výbušninami. Bezpečný prostor, bezpečný objekt, bezpečná budova. Primární, sekundární a terciární prevence. Klíčový význam funkce větracích a klimatizačních systémů v sekundární prevenci. Využití technologií inteligentních budov v primární a sekundární prevenci.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.