030-0925/01 – Požárně-bezpečnostní zařízení (PBZ)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš DudáčekGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIT01 Ing. Petr Bitala, Ph.D.
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí PBZ, zejména EPS, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla a stabilních hasicích zařízení a možností jejich aplikace v objektech. Student bude schopen analyzovat a hodnotit vliv použití PBZ a jejich různých kombinací na požární bezpečnost staveb a technologií, zejména pak ve vztahu k evakuaci osob a požárnímu zásahu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá PBZ, zejména pak principy včasné detekce požáru a požárně nebezpečných situací a principy funkce různých detektorů požáru a celých systémů detekce (EPS). Je rozebírána problematika určení doby detekce požáru. Zvláštní pozornost je věnována problematice efektivního zabezpečení detekce požáru v různých prostorech pomocí EPS a zejména spolupráci EPS s dalšími požárně-bezpečnostními zařízeními (PBZ) a začlenění PBZ do požární bezpečnosti staveb a technologií. Zvýšená pozornost je věnována i systémům pro detekci hořlavých plynů a par a jejich spolupráci s dalšími PBZ.

Povinná literatura:

Dudáček, A.: Automatická detekce požáru. Edice SPBI Spektrum 26, 2. aktualizované vydání. Ostrava, SPBI 2008. Bebčák, P.: Požárně bezpečnostní zařízení. Edice SPBI Spektrum 17. Ostrava, SPBI 2004. Arthur E Cote; John Raymond Hall; Pamela A Powell; Casey C Grant; Robert E Solomon: Fire Protection Handbook. National Fire Protection Association. Quincy, Mass. 2008. Yu Chunyu; Fang Jun; Wang Jinjun; Zhang Yongming: Video Fire Smoke Detection Using Motion and Color Features. In: Fire Technology, July 2010, Volume 46, Issue 3, pp 651-663. Borges, P.V.K.: A Probabilistic Approach for Vision-Based Fire Detection in Videos. In: IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. 20 , Issue: 5, 2010. Maciocia, Sandro: Fire Detection Systems. In: The Handbook of Tunnel Fire Safety. American Society of Civil Engineers 2005. Marty Ahrens: Smoke Alarms in U.S. Home Fires. National Fire Protection Association, Quincy, MA September 2011.

Doporučená literatura:

Je zadána individuálně v souladu se zadáním písemné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Písemná práce řešící konkrétní problém v oblasti požárně bezpečnostních zařízení v rozsahu cca 10 – 20 stran A4. Téma práce bude stanoveno zejména s ohledem na možnou vazbu na téma disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zabývá PBZ, zejména pak principy včasné detekce požáru a požárně nebezpečných situací a principy funkce různých detektorů požáru a celých systémů detekce (EPS). Je rozebírána problematika určení doby detekce požáru. Zvláštní pozornost je věnována problematice efektivního zabezpečení detekce požáru v různých prostorech pomocí EPS a zejména spolupráci EPS s dalšími požárně-bezpečnostními zařízeními (PBZ) a začlenění PBZ do požární bezpečnosti staveb a technologií. Zvýšená pozornost je věnována i systémům pro detekci hořlavých plynů a par a jejich spolupráci s dalšími PBZ.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.