030-0926/01 – Ochrana vodohospodářské infrastruktury (OVIF)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studium ochrany vodohospodářské infrastruktury se skládá z rozpoznání a analýzy rizik u jednotlivých provozních systémů a objektů, snížení vlivu ztrát vody na činnost havarijních služeb státu a řešení požárního zabezpečení územních celků při nedostatku vody ve zdrojích a distribučních systémech, matematického modelování kritických bodů a vodovodních řadů určených pro nouzové zásobování vodou. Na základě studia těchto poznatků a potřeb lze v praxi sestavovat nebo revidovat krizové plány krajů a samosprávných celků, tvořit vysoce účinné plány krizové připravenosti právních subjektů a tím podstatně zvýšit úroveň krizového plánování jako integrálního celku pro snížení negativních vlivů mimořádných událostí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Vodárenské systémy a vodní ekosystémy patří jednoznačně k nejzranitelnějším oborům technické infrastruktury státu. Z rizikových analýz vyplývá, že mohou být ohroženy značnou měrou působením přírodních vlivů a řadou antropogenních událostí. Jakékoliv ohrožení nebo poškození vodohospodářské infrastruktury má vždy za následek snížení standardů bydlení, vznik nouzových režimů ve zdravotnických službách, výrobě potravin, ubytovacích službách měst a obcí a současně i snížení požárního zabezpečení zastavěných území.

Povinná literatura:

KROČOVÁ, Š., Miklós, D: Krizová řízení vodárenských procesů v mezních situacích, SPBI Spektrum, Ostrava 2019, ISBN: 978-80-7385-228-3. KROČOVÁ, Š.: Strategie dodávek pitné vody, SPBI Spektrum, Ostrava 2009, ISBN: 978-80-7385-072-2. ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., ŠENOVSKÝ. P.: Ochrana kritické infrastruktury, SPBI Spektrum, Ostrava, 2007, ISBN: 978-80-7385-025-8 PROCHÁZKOVÁ, D.: Bezpečnost lidského systému, SPBI Spektrum, Ostrava, 2007, ISBN: 978-80-86634-97-5.

Doporučená literatura:

Chipley, Michael et al, Risk Management Series Reference Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against Buildings, FEMA (Federal Emergency Management Agency), US Department of Homeland Security, Eigenverlag, Dezember 2003. KROČOVÁ, Š.: Strategie územního plánování v technické infrastruktuře, SPBI Spektrum, Ostrava 2013, ISBN: 978-80-7385-128-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaného tématu, jeho prezentace písemnou a ústní formou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět metodami rizikové analýzy hodnotí základní druhy rizik ohrožujících vodní ekosystémy využívané pro vodárenství, specifikuje vznikající přírodní rizika a antropogenní nebezpečí působící na zdroje vody a výrobně-technická zařízení vodovodů pro veřejnou potřebu. Na základě výsledků analýz, jejich srovnání s vývojem ve světě a využití nových vědeckých poznatků v daném oboru, seznamuje s možnostmi reálné minimalizace rizik.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.