030-0926/02 – Ochrana vodohospodářské infrastruktury (OVIF)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRO04 doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Part-time Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět metodami rizikové analýzy hodnotí základní druhy rizik ohrožujících vodní ekosystémy využívané pro vodárenství, specifikuje vznikající přírodní rizika a antropogenní nebezpečí působící na zdroje vody a výrobně-technická zařízení vodovodů pro veřejnou potřebu.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Předmět metodami rizikové analýzy hodnotí základní druhy rizik ohrožujících vodní ekosystémy využívané pro vodárenství, specifikuje vznikající přírodní rizika a antropogenní nebezpečí působící na zdroje vody a výrobně-technická zařízení vodovodů pro veřejnou potřebu. Na základě výsledků analýz, jejich srovnání s vývojem ve světě a využití nových vědeckých poznatků v daném oboru, seznamuje s možnostmi reálné minimalizace rizik.

Compulsory literature:

KROČOVÁ, Š.: Strategie dodávek pitné vody, SPBI Spektrum, Ostrava 2009, ISBN: 978-80-7385-072-2 KROČOVÁ, Š.: Strategie územního plánování v technické infrastruktuře, SPBI Spektrum, Ostrava 2013, ISBN: 978-80-7385-128-6 ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., ŠENOVSKÝ. P.: Ochrana kritické infrastruktury, SPBI Spektrum, Ostrava, 2007, ISBN: 978-80-7385-025-8 PROCHÁZKOVÁ, D.: Bezpečnost lidského systému, SPBI Spektrum, Ostrava, 2007, ISBN: 978-80-86634-97-5

Recommended literature:

Chipley, Michael et al, Risk Management Series Reference Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against Buildings, FEMA (Federal Emergency Management Agency), US Department of Homeland Security, Eigenverlag, Dezember 2003.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Zpracování zadaného tématu, jeho prezentace písemnou a ústní formou.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět metodami rizikové analýzy hodnotí základní druhy rizik ohrožujících vodní ekosystémy využívané pro vodárenství, specifikuje vznikající přírodní rizika a antropogenní nebezpečí působící na zdroje vody a výrobně-technická zařízení vodovodů pro veřejnou potřebu. Na základě výsledků analýz, jejich srovnání s vývojem ve světě a využití nových vědeckých poznatků v daném oboru, seznamuje s možnostmi reálné minimalizace rizik.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner