030-0928/01 – Požární bezpečnost staveb a technologií (PBST)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRA47 Ing. Isabela Bradáčová, CSc.
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Combined Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem požární bezpečnosti staveb (PBS) je zabránit ztrátám na životech a zdraví osob a ztrátám na majetku. Jedná se především o vytvoření podmínek pro bezpečnou evakuaci z hořícího nebo požárem ohroženého objektu, o zamezení rozšíření požáru uvnitř i vně objektu a o vytvoření podmínek pro účinný zásah požárních jednotek. Stavební část objektu musí být dimenzována na předpokládané účinky požáru.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Cílem požární bezpečnosti staveb (PBS) je zabránit ztrátám na životech a zdraví osob a ztrátám na majetku. Jedná se především o vytvoření podmínek pro bezpečnou evakuaci z hořícího nebo požárem ohroženého objektu, o zamezení rozšíření požáru uvnitř i vně objektu a o vytvoření podmínek pro účinný zásah požárních jednotek. Stavební část objektu musí být dimenzována na předpokládané účinky požáru.

Compulsory literature:

Bradáčová, I. Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. (2. vydání). Ostrava: SPBI, 2010. 228 s. Bradáčová, I. Požární bezpečnost staveb II. Výrobní objekty. Ostrava. SPBI, 2008. 168 s. Kučera et al Požární odolnost stavebních konstrukcí. Ostrava: SPBI, 2010. 176 s + CD. Kučera, P. et al. Požární inženýrství - Dynamika požáru. Ostrava: SPBI, 2010. 152 s. + CD. Kučera, P. et al. Metodický postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany. Ostrava: SPBI, 2008. 201 s. Dudáček A. Automatická detekce požáru. (2. vydání). Ostrava: SPBI, 2008. 98 s. Folwarczny, L. – Pokorný, J. Evakuace osob. Ostrava: SPBI, 2006. 125 s.

Recommended literature:

Kratochvíl, V. et al. Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách - Stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou veřejnost. Ostrava: SPBI, 2011. 693 s. Cote, A. E. (editor in chief) Fire Protection Handbook. 20th Edition, Volumes I & II, USA: National Fire Protection Association, 2008. Hurley, M.J. (Editor in chief) The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. 5th Edition, USA: Society of Fire Protection Engineers, 2015.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cílem požární bezpečnosti staveb (PBS) je zabránit ztrátám na životech a zdraví osob a ztrátám na majetku. Jedná se především o vytvoření podmínek pro bezpečnou evakuaci z hořícího nebo požárem ohroženého objektu, o zamezení rozšíření požáru uvnitř i vně objektu a o vytvoření podmínek pro účinný zásah požárních jednotek. Stavební část objektu musí být dimenzována na předpokládané účinky požáru.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner