030-0928/04 – Požární bezpečnost staveb a technologií (PBST)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CES013 Ing. Tereza Česelská, Ph.D.
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem požární bezpečnosti staveb a technologií je zabránit ztrátám na životech a zdraví osob a ztrátám na majetku. Jedná se především o vytvoření podmínek pro bezpečnou evakuaci z hořícího nebo požárem ohroženého objektu, o zamezení rozšíření požáru uvnitř i vně objektu a o vytvoření podmínek pro účinný zásah požárních jednotek. Stavební část objektu musí být dimenzována na předpokládané účinky požáru.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Studium předmětu vede k hlubšímu porozumění principů navrhování požární bezpečnost staveb a technologií s cílem aplikovat požadavky na protipožární zajištění nevýrobních objektů z hledisek územního, dispozičního, konstrukčního a materiálového a znát možnosti použití požárně bezpečnostních zařízení.

Povinná literatura:

Bradáčová, I. Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 2. vydání. SPBI Ostrava 2010. Bradáčová, I. Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. SPBI Ostrava 2009. Kučera et al Požární odolnost stavebních konstrukcí. Ostrava: SPBI, 2010. Folwarczny, L., Pokorný, J. Evakuace osob. Ostrava: SPBI, 2006. Dudáček A. Automatická detekce požáru. (2. vydání). Ostrava: SPBI, 2008. Cote, A. E. (editor in chief) Fire Protection Handbook. 20th Edition, Volumes I & II, USA: National Fire Protection Association, 2008.

Doporučená literatura:

Kratochvíl, V. et al. Stavby a požárně bezpečnostní zařízení. MV GŘ HZS ČR Praha 2010. Kučera et al. Požární inženýrství - Dynamika požáru. SPBI Ostrava 2009. Pokorný, M. Požární bezpečnost staveb. Sylabus pro praktickou výuku. Praha: ČVUT Praha. 2014. Hurley, M.J. (editor in chief) The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. 5th Edition, USA: Springer 2015.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplní předmětu požární bezpečnosti staveb je zabránit ztrátám na životech a zdraví osob a ztrátám na majetku. Jedná se především o vytvoření podmínek pro bezpečnou evakuaci z hořícího nebo požárem ohroženého objektu, o zamezení rozšíření požáru uvnitř i vně objektu a o vytvoření podmínek pro účinný zásah požárních jednotek. Stavební část objektu musí být dimenzována na předpokládané účinky požáru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.