030-0929/02 – Dynamika požáru (DP)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Karol Balog, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Karol Balog, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAL49 prof. Ing. Karol Balog, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Part-time Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Podstatou předmětu je aplikace znalostí při vyhodnocení podmínek nebezpečí vzniku a rozvoje požárů na otevřené ploše a v uzavřených prostorech. Na průběhu reálných požárů objasňuje schopnost porozumět fyzikálním a chemickým principům procesu hoření. Zahrnuje použití poznatků pro zavádění zjednodušení do teoretických zákonitostí procesů hoření, přenosů tepla a hmoty, šíření kouře a jevů souvisejících s rozvojem požáru. Následně umožňuje využívat inženýrské nástroje pro výpočet vybraných parametrů požáru a posuzovat podmínky pro šíře-ní požáru. Vyhodnocuje předpoklady pro formulaci závěrů pro hodnocení vzniku a rozvoje požárů v reálných podmínkách na základě znalosti vlastností a chování reálného požáru.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Dynamika požáru je zaměřena na problematiku vzniku, rozvoj a plně rozvinutý požáru a také na principy jeho přerušení. Dále je zaměřena na související jevy, které provázejí požár zejména v uzavřených objektech.

Compulsory literature:

Drysdale D., An Introduction to Fire Dynamics – Second Edition, John Wiley & Sons, Chichester, UK, 1999, 451 s., ISBN 0-471-97290-8 Bengtsson Lars-Göran. Enclosure fires. NRS Tryckeri, Huskvarna, Sweden. 192 s. ISBN 91-7253-263-7 BALOG, Karol, KVARČÁK, Miloš. Dynamika požáru. 1. vyd. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, 1999. 95 s. ISBN 80-86111-44-X. KALOUSEK, Jaroslav. Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. 1. vyd. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, 1999. 203 s. ISBN 80-86111-34-2.

Recommended literature:

Bukowski R.W., Modelling a Backdraft Incident: The 62 Watts St. (NY) Fire, NIST, Building and Fire Research Laboratory, Gaithersburg, MD, USA, dostupné na www.firetactics.com /watts_fj. Modest, M.F.: Radiactive Heat Transfer. 1.vyd.New York, McGraw-Hill, Inc. 1993. 832 s. ISBN 0-07-04675-9.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Zpracování semestrálního projektu.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Podstatou předmětu je aplikace znalostí při vyhodnocení podmínek nebezpečí vzniku a rozvoje požárů na otevřené ploše a v uzavřených prostorech. Na průběhu reálných požárů objasňuje schopnost porozumět fyzikálním a chemickým principům procesu hoření. Zahrnuje použití poznatků pro zavádění zjednodušení do teoretických zákonitostí procesů hoření, přenosů tepla a hmoty, šíření kouře a jevů souvisejících s rozvojem požáru. Následně umožňuje využívat inženýrské nástroje pro výpočet vybraných parametrů požáru a posuzovat podmínky pro šíře-ní požáru. Vyhodnocuje předpoklady pro formulaci závěrů pro hodnocení vzniku a rozvoje požárů v reálných podmínkách na základě znalosti vlastností a chování reálného požáru.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner