030-0930/02 – Taktika zdolávání mimořádných událostí (TZMU)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits10
Subject guarantorIng. Vladimír Vlček, Ph.D.Subject version guarantorIng. Vladimír Vlček, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VLC06 Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Part-time Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Podstatou předmětu je aplikace inženýrských znalostí vztažených na problematiku zdolávání požárů a havárií velkého rozsahu a účelného využití sil a prostředků složek IZS pro dosažení úspěšné likvidace těchto událostí.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Podstatou předmětu je aplikace inženýrských znalostí vztažených na problematiku zdolávání požárů a havárií velkého rozsahu a účelného využití sil a prostředků složek IZS pro dosažení úspěšné likvidace těchto událostí.

Compulsory literature:

AVILLO, Anthony. Fireground strategies : scenario workbook. Anthony Avillo. Tulsa, USA : [s.n.], 2003. 379 s. ISBN 0-87814-841-8. COLEMAN, John. Managing major fires. Tulsa, USA : [s.n.], 2001. 318 s. ISBN 0-912212-96-9. Fire stream praktices. 7 th. ed. Stillwater, OK: Fire Protection Publications, Oklahoma State University, 1998, 458 p. Firefighter's handbook: essentials of firefighting and emergency response. 2nd ed. Clifton Park, N.Y.: Thomson/Delmar Learning, 2004, xl, 980 p. ISBN 14-018-3575-9. GRIMWOOD, Paul T. Fog Attack: Firefighting Strategy and Tactics. First. Redhill, Surrey: FMJ International Publications Ltd., 1992. ISBN ISSN 0966-8500.

Recommended literature:

TRČKA, Martin. Provádění požárního zásahu. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, 112 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-135-4 KOLEKTIV AUTORŮ. Zásobování hasivy. Ostrava: SPBI SPEKTRUM, 1999. 176 s. ISBN 80-86111-40-7. KRATOCHVÍL, Michal a Václav KRATOCHVÍL. Technické prostředky požární ochrany. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2007, 152 s. ISBN 978-80-86640-86-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Zpracování semestrálního projektu.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Podstatou předmětu je aplikace inženýrských znalostí vztažených na problematiku zdolávání požárů a havárií velkého rozsahu a účelného využití sil a prostředků složek IZS pro dosažení úspěšné likvidace těchto událostí.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner