030-0931/02 – Technické systémy záchranných prací (TSZP)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.Subject version guarantordoc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MON0011 doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
ZAV06 doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Part-time Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět je zaměřen do oblasti technických prostředků, strojů, zařízení a technologií a jejich užití při záchranných pracích a zdolávání mimořádných událostí. Jejich sestavování do funkčních celků a použití při řešení mimořádných událostí a to jak technogenních, přírodních i kombinovaných. Na funkcionalitu těchto technických a technologických prostředků pak navazuje obslužná rovina, kde prostřednictvím personálu jsou tyto systémy udržovány v chodu ku prospěchu zachraňovaných i zachránců.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Předmět je zaměřen do oblasti technických prostředků, strojů, zařízení a technologií a jejich užití při záchranných pracích a zdolávání mimořádných událostí. Jejich sestavování do funkčních celků a použití při řešení mimořádných událostí a to jak technogenních, přírodních i kombinovaných. Na funkcionalitu těchto technických a technologických prostředků pak navazuje obslužná rovina, kde prostřednictvím personálu jsou tyto systémy udržovány v chodu ku prospěchu zachraňovaných i zachránců.

Compulsory literature:

Firefighter's handbook: essentials of firefighting and emergency response. 2nd ed. Clifton Park, N.Y.: Thomson/Delmar Learning, 2004, xl, 980 p. ISBN 14-018-3575-9. GRIMWOOD, Paul T. Fog Attack: Firefighting Strategy and Tactics. First. Redhill, Surrey: FMJ International Publications Ltd., 1992. ISBN ISSN 0966-8500. SMITH, James P. Strategic and tactical considerations on the fireground. 3rd ed. Boston: Pearson, 2012, xxii, 586 p. ISBN 01-321-5881-7. STOWELL, Frederick M. Principles of foam fire fighting. 2nd ed. Stillwater, OK: Fire Protection Publications, Oklahoma State University, 2003, xiii, 362 p. ISBN 08-793-9213-4.

Recommended literature:

KRATOCHVÍL, Michal, KRATOCHVÍL Václav. Technické prostředky požární ochrany. Ostrava, SPBI Spektrum, Sv. XV., 2009, 63 s., ISBN 978-80-7385-064-7 VOJTA, Zdeněk, Emil RUCKÝ. Osobní ochranné pracovní pomůcky. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006, 231 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 80-866-3419 KOLEKTIV AUTORŮ. Zásobování hasivy. Ostrava: SPBI SPEKTRUM, 1999. 176 s. ISBN 80-86111-40-7. MIZERSKI, Andrzej, Mirosław SOBOLEWSKI a Bernard KRÓL. Hasicí pěny: 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009, 181 s. Spektrum. ISBN 978-80-7385-075-3.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Zpracování semestrálního projektu.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět je zaměřen do oblasti technických prostředků, strojů, zařízení a technologií a jejich užití při záchranných pracích a zdolávání mimořádných událostí. Jejich sestavování do funkčních celků a použití při řešení mimořádných událostí a to jak technogenních, přírodních i kombinovaných. Na funkcionalitu těchto technických a technologických prostředků pak navazuje obslužná rovina, kde prostřednictvím personálu jsou tyto systémy udržovány v chodu ku prospěchu zachraňovaných i zachránců.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner