030-0932/02 – Požárně-technické vlastnosti materiálů (PTVM)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits10
Subject guarantorIng. Bohdan Filipi, Ph.D.Subject version guarantorIng. Bohdan Filipi, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV18 Ing. Dana Chudová, Ph.D.
FIL10 Ing. Bohdan Filipi, Ph.D.
HER06 Ing. Lenka Klimková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Part-time Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět zahrnuje změny vlastností tuhých materiálů v souvislosti s předpokládanými účinky požáru v jeho vývojových fázích a interpretaci těchto změněných vlastností ve vztahu k požární odolnosti konstrukcí a k požární bezpečnosti. V návaznosti na možnost částečného snížení požárního nebezpečí jsou rovněž náplní předmětu systémy protipožárních úprav materiálů a konstrukcí spolu s možnostmi ověřování jejich účinnosti a některých vlastností. Předmět rovněž obsahuje zkušebnictví v dané oblasti a implementaci evropských zkušebních standardů do požárně technického zkušebnictví.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Předmět zahrnuje změny vlastností tuhých materiálů v souvislosti s předpokládanými účinky požáru v jeho vývojových fázích a interpretaci těchto změněných vlastností ve vztahu k požární odolnosti konstrukcí a k požární bezpečnosti. V návaznosti na možnost částečného snížení požárního nebezpečí jsou rovněž náplní předmětu systémy protipožárních úprav materiálů a konstrukcí spolu s možnostmi ověřování jejich účinnosti a některých vlastností. Předmět rovněž obsahuje zkušebnictví v dané oblasti a implementaci evropských zkušebních standardů do požárně technického zkušebnictví.

Compulsory literature:

-Fire and Materials, ISI Journal, Online ISSN: 1099-1018 -Sundström, B.: The Development of a European Fire Classification System for Building Products: Test Methods and Mathematical Modelling, Lund University, Department of Fire Safety Engineering, 2007, ISBN 987-91-628-7243-4 -Netopilová, M., Kačíková, D., Osvald, A.: Reakce stavebních výrobků na oheň. Edice SPBI SPEKTRUM 72. Ostrava 2010, ISBN 978-80-7385-093-7, 126 s. -Filipi, B.: Nauka o materiálu. SPBI, Ostrava 2003, ISBN 80-86634-11-6 Netopilová, M.: Materiály - Stavební materiály. SPBI, Ostrava 2004, ISBN 80-86634-27-2

Recommended literature:

-Kačíková D. a kol.: Materiály v protipožiarnej ochrane. 2. Zvolen, 2011, ISBN 978-80-228-1725-7 -Freiesleben Hansen, P.: The Science of Construction Materials. Technical University of Denmark, Springer Science & Business Media, Oslo, 2009 ISBN: 978-3-540-70897-1

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Student písemně zpracuje a prezentuje zadané odborné téma, včetně závěrečné diskuze řešené problematiky.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět zahrnuje změny vlastností tuhých materiálů v souvislosti s předpokládanými účinky požáru v jeho vývojových fázích a interpretaci těchto změněných vlastností ve vztahu k požární odolnosti konstrukcí a k požární bezpečnosti. V návaznosti na možnost částečného snížení požárního nebezpečí jsou rovněž náplní předmětu systémy protipožárních úprav materiálů a konstrukcí spolu s možnostmi ověřování jejich účinnosti a některých vlastností. Předmět rovněž obsahuje zkušebnictví v dané oblasti a implementaci evropských zkušebních standardů do požárně technického zkušebnictví.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner