030-0935/01 – Základy modelování v PO (ZMPO)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUD20 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
KUC05 doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Part-time Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je naučit se využívat poznatků požárního inženýrství pro předpověď rozvoje požáru v uzavřených prostorech a provést výpočet množství tepla a kouře uvolněného při hoření na základě matematického modelování procesu tvorby tepla a šíření plamene. Osvojit si způsoby interpretace výsledků dosažených matematickým modelováním. Prakticky uplatnit softwarové nástroje pro modelování požární situace (modely zónové či modely typu pole) při řešení požární bezpečnosti staveb.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Cílem předmětu je naučit se využívat poznatků požárního inženýrství pro předpověď rozvoje požáru v uzavřených prostorech a provést výpočet množství tepla a kouře uvolněného při hoření na základě matematického modelování procesu tvorby tepla a šíření plamene. Osvojit si způsoby interpretace výsledků dosažených matematickým modelováním. Prakticky uplatnit softwarové nástroje pro modelování požární situace (modely zónové či modely typu pole) při řešení požární bezpečnosti staveb.

Compulsory literature:

Kučera, P. – Pezdová. Z. Základy matematického modelování požáru. Edice SPBI SPEKTRUM 73. Ostrava: SBPI, 2010. Karlsson, B. – Quintiere, J.G. Enclosure Fire Dynamics. CRC Press LLC, 2000. Drysdale, D. An Introduction to Fire Dynamics, 3rd Edition, John Wiley & Sons, United Kingdom, 2011. Quintiere, J.G. Fundamentals of Fire Phenomena. John Wiley & Sons, England, 2006. Hurley, M.J. (Editor in chief) The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. 5th Edition, USA: Society of Fire Protection Engineers, 2015. (Chapters from 29 to 32) Cote, A. E. (editor in chief) Fire Protection Handbook. 20th Edition, Volumes I & II, USA: National Fire Protection Association, 2008. (Chapters from 3-5 to 3-9) Rein, G. et al. The Dalmarnock Fire Tests: Experiments and Modelling. School of Engineering and Electronics University of Edinburgh. 2007.

Recommended literature:

ISO/TR 13387-3 Fire safety engineering - Part 3: Assessment and verification of mathematical fire models. ISO: Geneva, 1999. ISO/TR 16730-1 Fire safety engineering -- Procedures and requirements for verification and validation of calculation methods -- Part 1: General. ISO: Geneva, 2015. ISO/TR 16730-2 Fire safety engineering -- Assessment, verification and validation of calculation methods -- Part 2: Example of a fire zone model. ISO: Geneva, 2013. ISO/TR 16730-3 Fire safety engineering - Assessment, verification and validation of calculation methods -- Part 3: Example of a CFD model. ISO: Geneva, 2013. ASTM E1355 Standard Guide for Evaluating the Predictive Capability of Deterministic Fire Models, ASTM International, West Conshohocken, 2012. ASTM E1472 Standard Guide for Documenting Computer Software for Fire Models, ASTM International, West Conshohocken, 2005. ASTM E1591 Standard Guide for Obtaining Data for Fire Growth Models, ASTM International, West Conshohocken, 2013.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cílem předmětu je naučit se využívat poznatků požárního inženýrství pro předpověď rozvoje požáru v uzavřených prostorech a provést výpočet množství tepla a kouře uvolněného při hoření na základě matematického modelování procesu tvorby tepla a šíření plamene. Osvojit si způsoby interpretace výsledků dosažených matematickým modelováním. Prakticky uplatnit softwarové nástroje pro modelování požární situace (modely zónové či modely typu pole) při řešení požární bezpečnosti staveb.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner