030-0936/01 – Technické prostředky požární ochrany (TPPO)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity10
Garant předmětuIng. Vladimír Vlček, Ph.D., MBAGarant verze předmětuIng. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MON0011 doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
VLC06 Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání odborných znalostí studentů v oblasti technických prostředků požární ochrany, tedy těch prostředků, které se používají ke zdolávání široké škály mimořádných událostí různých typů. Součástí nabytých vědomostí bude i právní rámec jejich nabývání a používání, což by mělo jednoznačně vést studenty k jejich správnému výběru a nasazení při zásahu, avšak taktéž i v procesu obsluhy, provozu a údržby po celou dobu jejich životnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Absolvováním předmětu Technické prostředky požární ochrany si studenti osvojí znalosti a získají přehled o celém spektru technických prostředků, jež se používají při zdolávání mimořádných událostí, a to nejen v oblasti požární ochrany, ale i při jiných typech zásahů. Studenti se seznámí s právním rámcem nabývání a používání těchto prostředků, se systémem katalogových listů a schvalovacím procesem. Současně budou upozorněni na jejich technické parametry, funkční spolehlivost, a případnou možnost nedodržení parametrů z pohledu velitele zásahu, jakož i právní odpovědnost v tomto případě. Součástí předmětu je také získání znalostí o umístění těchto technických prostředků na různých typech mobilní techniky. Výstupem tohoto předmětu by měla být schopnost studentů ve správném výběru technických prostředků při zásahu a jejich účelném a efektivním nasazení. V neposlední řadě budou také seznámeni s požadavky na zajištění odborné obsluhy těchto prostředků, jakož i adekvátní provádění údržby a oprav.

Povinná literatura:

Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Kratochvíl, M., Kratochvíl, V.: Technické prostředky požární ochrany. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2009. 270 s. ISBN 9788073850647. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 6/2017 ze dne 31. ledna 2017, kterým se vydává Řád chemické služby Hasičského záchranného sboru České republiky. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 56/2018 ze dne 10. prosince 2018, kterým se vydává Řád strojní služby Hasičského záchranného sboru České republiky. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 62/2016 ze dne 21. prosince 2016, kterým se vydává Řád technické služby Hasičského záchranného sboru České republiky. MV GŘ HZS ČR. Řád rádiových komunikací HZS ČR a při součinnosti v IZS. Praha: MV GŘ HZS ČR, 2020. MONOŠI, M. a kolektív: Hasičská technika, EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline 2013, ISBN 978-80-554-0705-0. Fire Engineering's Handbook For Firefighter I & II. 2019 Update. Fire Engineering Books & Videos. Edited by Glenn Corbett. ISBN 9781593704476. ARTHUR E. COTE, Arthur E.editor-in-chief, John R.Jr JOHN R. HALL, Robert E.associate editor; Pamela A ROBERT E. SOLOMON a Casey C.associate editor CASEY C. GRANT. Fire protection handbook. 20th ed. Quincy, Mass: National Fire Protection Association, 2008. ISBN 08-776-5758-0. Fundamentals of fire fighter skills. 03. vyd. S.l.: Jones And Bartlett Publis, 2013. ISBN 978-128-4059-656. GRIMWOOD, Paul. 3d fire fighting: training, techniques, and tactics. 1st ed. Stillwater, OK: Fire Protection Publications, Oklahoma State University, 2005, xv, 434 s. ISBN 08-793-9258-4.

Doporučená literatura:

MONOŠI, M., - GÄRTNER, T., Hasičská technika I. ŽU v Žiline 2005. ISBN 80-8070-489-9 Bojový řád jednotek požární ochrany. II. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. ISBN 978-80-7385-197-2. MV GŘ HZS ČR. Konspekty odborné přípravy. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2008, 2. vydání. ISBN: 80-86111-46-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaného tématu - konzultace o správnosti vypracování. Prezentace zadaného tématu písemnou i ústní formou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět "Technické prostředky požární ochrany" blíže vysvětluje základní právní předpisy, odborné nařízení a směrnice platné pro používání technických prostředků požární ochrany. Objasňuje základní požadavky kladené na funkční spolehlivost technických prostředků používaných v různých provozních podmínkách zásahové činnosti jednotek požární ochrany. Podrobněji se zabývá problematikou různých technických prostředků využívaných během specifických zásahů. Dále řeší problematiku technického zabezpečení zásahové činnosti při velkých dopravních nehodách jako jsou železniční nehody, nehody autobusů a dalších hromadných dopravních prostředků. Řeší problematiku výběru vhodných technických prostředků a požární techniky podle místa nasazení v zásahových úsecích. Na základě studia těchto vlastností v různých provozních podmínkách specifikuje vhodné technické prostředky na zásahovou činnost z hlediska efektivního zásahu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní