030-0936/02 – Technické prostředky požární ochrany (TPPO)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits10
Subject guarantorIng. Vladimír Vlček, Ph.D.Subject version guarantorIng. Vladimír Vlček, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MON0011 doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
VLC06 Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Part-time Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět "Technické prostředky požární ochrany" blíže vysvětluje základní právní předpisy, odborné nařízení a směrnice platné pro používání technických prostředků požární ochrany. Objasňuje základní požadavky kladené na funkční spolehlivost technických prostředků používaných v různých provozních podmínkách zásahové činnosti jednotek požární ochrany. Podrobněji se zabývá problematikou různých technických prostředků využívaných během specifických zásahů. Dále řeší problematiku technického zabezpečení zásahové činnosti při velkých dopravních nehodách jako jsou železniční nehody, nehody autobusů a dalších hromadných dopravních prostředků. Řeší problematiku výběru vhodných technických prostředků a požární techniky podle místa nasazení v zásahových úsecích. Na základě studia těchto vlastností v různých provozních podmínkách specifikuje vhodné technické prostředky na zásahovou činnost z hlediska efektivního zásahu.

Teaching methods

Lectures

Summary

Předmět "Technické prostředky požární ochrany" blíže vysvětluje základní právní předpisy, odborné nařízení a směrnice platné pro používání technických prostředků požární ochrany. Objasňuje základní požadavky kladené na funkční spolehlivost technických prostředků používaných v různých provozních podmínkách zásahové činnosti jednotek požární ochrany. Podrobněji se zabývá problematikou různých technických prostředků využívaných během specifických zásahů. Dále řeší problematiku technického zabezpečení zásahové činnosti při velkých dopravních nehodách jako jsou železniční nehody, nehody autobusů a dalších hromadných dopravních prostředků. Řeší problematiku výběru vhodných technických prostředků a požární techniky podle místa nasazení v zásahových úsecích. Na základě studia těchto vlastností v různých provozních podmínkách specifikuje vhodné technické prostředky na zásahovou činnost z hlediska efektivního zásahu.

Compulsory literature:

MONOŠI, M. a kolektív: Hasičská technika, EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline 2013, ISBN 978-80-554-0705-0. STODOLA, J.: Provozní spolehlivost a diagnostika. Vojenská akademie Brno 2002. Vysokoškolská učebnice. LIŠČÁK, Š.: Spoľahlivosť v prevádzke cestných vozidiel. Žilinská univerzita v Žiline 2002. Vysokoškolská učebnica, ISBN 80-7100-969-5.

Recommended literature:

MONOŠI, M., - GÄRTNER, T., Hasičská technika I. ŽU v Žiline 2005. ISBN 80-8070-489-9 KRATOCHVÍL, M., KRATOCHVÍL, V. 2009. Technické prostředky požární ochrany. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Edice SPBI, SPEKTRUM VŠB – TU Ostrava 2009.ISBN 978-80-7385-064-7 FANFULÍK, J.: Teorie údržby. VŠB TU Ostrava 2006. MÁCA, J. – LEITNER, B.: Operačná analýza - I. FŠI ŽU v Žiline 2002.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Zpracování zadaného tématu - konzultace o správnosti vypracování. Prezentace zadaného tématu písemnou i ústní formou.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět "Technické prostředky požární ochrany" blíže vysvětluje základní právní předpisy, odborné nařízení a směrnice platné pro používání technických prostředků požární ochrany. Objasňuje základní požadavky kladené na funkční spolehlivost technických prostředků používaných v různých provozních podmínkách zásahové činnosti jednotek požární ochrany. Podrobněji se zabývá problematikou různých technických prostředků využívaných během specifických zásahů. Dále řeší problematiku technického zabezpečení zásahové činnosti při velkých dopravních nehodách jako jsou železniční nehody, nehody autobusů a dalších hromadných dopravních prostředků. Řeší problematiku výběru vhodných technických prostředků a požární techniky podle místa nasazení v zásahových úsecích. Na základě studia těchto vlastností v různých provozních podmínkách specifikuje vhodné technické prostředky na zásahovou činnost z hlediska efektivního zásahu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner