030-0936/02 – Technické prostředky požární ochrany (TPPO)

Gurantor departmentDepartment of Fire ProtectionCredits10
Subject guarantorIng. Vladimír Vlček, Ph.D., MBASubject version guarantorIng. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MON0011 doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
VLC06 Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 0+0
Part-time Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The objective of the course is learning professional knowledge in the field of technical devices and equipment of fire protection that are used in a large range of emergency incidents. Students will also learn about the legal framework of their acquisition and use, which should help them to make the correct choices and use during the intervention. Students should know how to operate and maintain the devices during their lifetime.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

In the course Technical devices and equipment students will learn about full range of technical devices used in emergency interventions, not only in the field of fire protection, but also in other interventions. Students will learn about the legal framework of acquisition and use of these devices. They will also learn about catalogue sheets and the approval process. Students will be notified of their technical parameters, functional reliability, and possible breaking of those parameters by intervention commander and his legal responsibility. Students will also learn in this course about the position of those technical devices in different types of vehicles. The objective of the course should be the ability of the students in the correct choice of technical devices during the intervention and their purposeful and effective use. Last but not least, students learn about requirements to provide professional operation, maintenance and repairs of these devices.

Compulsory literature:

Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Kratochvíl, M., Kratochvíl, V.: Technické prostředky požární ochrany. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. 2009. 270 s. ISBN 9788073850647. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 6/2017 ze dne 31. ledna 2017, kterým se vydává Řád chemické služby Hasičského záchranného sboru České republiky. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 56/2018 ze dne 10. prosince 2018, kterým se vydává Řád strojní služby Hasičského záchranného sboru České republiky. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 62/2016 ze dne 21. prosince 2016, kterým se vydává Řád technické služby Hasičského záchranného sboru České republiky. MV GŘ HZS ČR. Řád rádiových komunikací HZS ČR a při součinnosti v IZS. Praha: MV GŘ HZS ČR, 2020. MONOŠI, M. a kolektív: Hasičská technika, EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline 2013, ISBN 978-80-554-0705-0. Fire Engineering's Handbook For Firefighter I & II. 2019 Update. Fire Engineering Books & Videos. Edited by Glenn Corbett. ISBN 9781593704476. ARTHUR E. COTE, Arthur E.editor-in-chief, John R.Jr JOHN R. HALL, Robert E.associate editor; Pamela A ROBERT E. SOLOMON a Casey C.associate editor CASEY C. GRANT. Fire protection handbook. 20th ed. Quincy, Mass: National Fire Protection Association, 2008. ISBN 08-776-5758-0. Fundamentals of fire fighter skills. 03. vyd. S.l.: Jones And Bartlett Publis, 2013. ISBN 978-128-4059-656. GRIMWOOD, Paul. 3d fire fighting: training, techniques, and tactics. 1st ed. Stillwater, OK: Fire Protection Publications, Oklahoma State University, 2005, xv, 434 s. ISBN 08-793-9258-4.

Recommended literature:

MONOŠI, M., - GÄRTNER, T., Hasičská technika I. ŽU v Žiline 2005. ISBN 80-8070-489-9 Bojový řád jednotek požární ochrany. II. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017. ISBN 978-80-7385-197-2. MV GŘ HZS ČR. Konspekty odborné přípravy. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2008, 2. vydání. ISBN: 80-86111-46-6.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Zpracování zadaného tématu - konzultace o správnosti vypracování. Prezentace zadaného tématu písemnou i ústní formou.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět "Technické prostředky požární ochrany" blíže vysvětluje základní právní předpisy, odborné nařízení a směrnice platné pro používání technických prostředků požární ochrany. Objasňuje základní požadavky kladené na funkční spolehlivost technických prostředků používaných v různých provozních podmínkách zásahové činnosti jednotek požární ochrany. Podrobněji se zabývá problematikou různých technických prostředků využívaných během specifických zásahů. Dále řeší problematiku technického zabezpečení zásahové činnosti při velkých dopravních nehodách jako jsou železniční nehody, nehody autobusů a dalších hromadných dopravních prostředků. Řeší problematiku výběru vhodných technických prostředků a požární techniky podle místa nasazení v zásahových úsecích. Na základě studia těchto vlastností v různých provozních podmínkách specifikuje vhodné technické prostředky na zásahovou činnost z hlediska efektivního zásahu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety P English Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (P3974) Fire Protection and Industrial Safety (3908V009) Fire Protection and Safety K English Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner