030-0937/01 – Přírodní katastrofy a jejich řešení (PKJR)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER13 Ing. Šárka Bernatíková, Ph.D.
POL18 prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+0
kombinovaná Zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat základní informace o příčinách a vzniku přírodních katastrof a jejich projevech. Důraz bude kladen na znalosti a schopnosti v oblastech prevence přírodních katastrof, snižování následků a řešení přírodních krizí, na logistiku záchranných prací a na obnovení funkcí zasaženého území.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti přírodních katastrof a na vzájemné ovlivňování přírodních technologických katastrof. Důraz je kladen na pochopení základních způsobů řešení následků přírodních katastrof na infrastrukturu státu, snižování následků přírodních krizových jevů a na jejich prevenci. Součástí předmětu je i seznámení s organizací a logistickým zabezpečením záchranných prací. Důraz je kladen na spolupráci a součinnost orgánů krizového řízení s odborníky jednotlivých inženýrských oborů.

Povinná literatura:

POLEDŇÁK, P. – ORINČÁK, M.: Riešenie prídných krízových situácií. Vysokoškolská učebnice, ŽU Žilina, 2010, ISBN 978-80-554-0339-7 KELLER,E.A. - DeVECCHIO,D.E.(2011):Natural Hazards: Earths Processes as Hazards, Disasters, and Catastrophes (3rd Edition),ISBN-13:978-0321662644 Přírodní katastrofy a environmentální hazardy. Dostupné: http://www.sci.muni.cz/~herber/terms.htm BABINEC, F. Management rizika. Loss Prevention & Safety Promotion. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2005, 93 s.

Doporučená literatura:

MACURA V. et al. 2002. Úprava tokov, Bratislava: Slovenská technická univerzita, upravené 3. vyd., 2002. 272 s., ISBN 80-227-1673-1 Směrnice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnocení a managemente povodňových rizik KŇAZOVICKÝ, L. 1967. Lavíny. Bratislava: SAV, 1967 MILAN, L. 2006. Lavíny v horstvách Slovenska. Bratislava: VEDA, 2006 ŠENOVSKÝ. M. – ADAMEC. V.: Právní rámec krizového managementu - management záchranných prací. SPBI Ostrava, 2. vydání, 2007, s. 97, ISBN80-86634-67-1 ŠOCH. M. – NOVÁK. M: Záchrana zvířat II - Zásady manipulace se zvířaty. SPBI Ostrava, 2008, ISBN 80-86634-32-9 Living with risik: a global review of disaster reduction initiatives (2004),UNISDR, 429 p., ISBN/ISSN: 9211010640 KŘUPKA, J. Environmental Modeling for Sustainable Regional Development. Sys.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce na zadané téma v souvislosti se zaměřením disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Historie přírodních katastrof. Environmentální hazardy. Případové studie. Zemětřesení, sesuvy, soliflukce. Extrémní meteorologické jevy, povodně a záplavy (včetně mimořádných). Zimní klimatické podmínky - ledové povodně, sněžení, laviny, námrazy, ledovka. Lesní a přírodní požáry. Klimatické změny a krize jimi vyvolané. Vzájemné ovlivňování přírodních a technologických katastrof. Prevence přírodních katastrof, snižování následků a řešení přírodních krizí. Logistika záchranných operací a obnovení funkcí zasaženého území.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3974) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost(čtyřleté) (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.