030-0939/02 – Požárně-technické vlastnosti materiálů (PTVM)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity10
Garant předmětuIng. Dana Chudová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Dana Chudová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV18 Ing. Dana Chudová, Ph.D.
HER06 Ing. Lenka Klimková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat znalosti o požárně technických charakteristikách stavebních materiálů a chování těchto materiálů v podmínkách požáru. Student na základě teoretických znalostí bude schopen klasifikovat materiály, odhadnout jejich chování při tepelném namáhání a následně navrhnout použití daného materiálu pro konkrétní využití.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Znalosti požárně technických charakteristik materiálů jsou obdobně jako znalosti o materiálových, fyzikálních a dalších charakteristikách stavebních materiálů nezbytným základem všech vědomostí inženýra působícího v oblasti požární ochraně. Student v rámci předmětu získá znalosti o chování materiálů v podmínkách požáru, které dále využije nejen v navazujících předmětech, ale i v praxi.

Povinná literatura:

Netopilová, M., Kačíková, D., Osvald, A.: Reakce stavebních výrobků na oheň. Edice SPBI SPEKTRUM 72. Ostrava 2010, ISBN 978-80-7385-093-7, 126 s. Filipi, B.: Nauka o materiálu. SPBI, Ostrava 2003, ISBN 80-86634-11-6 Netopilová, M.: Materiály - Stavební materiály. SPBI, Ostrava 2004, ISBN 80-86634-27-2 Drysdale, D:An Introduction to Fire Dynamics, 3rd Edition ISBN: 978-0-470-31903-1 September 2011 574 Pages Sundström, B.: The Development of a European Fire Classification System for Building Products: Test Methods and Mathematical Modelling, Lund University, Department of Fire Safety Engineering, 2007, ISBN 987-91-628-7243-4

Doporučená literatura:

Bude zadána v návaznosti na téma zadané práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování písemné práce a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování odborného textu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zabývá vlastnostmi tuhých materiálů používaných ve stavebnictví a jejich změnami v souvislosti s účinky požáru a interpretaci těchto změněných vlastností ve vztahu k požární odolnosti konstrukcí a k požární bezpečnosti. Základem předmětu jsou charakteristiky popisující zapalitelnost, hořlavost a vývoj dýmu tuhých materiálů. V návaznosti na možnost částečného snížení požárního nebezpečí jsou rovněž náplní předmětu systémy protipožárních úprav materiálů a konstrukcí spolu s možnostmi ověřování jejich účinnosti a některých vlastností.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.