030-0940/02 – Technické prostředky požární ochrany (TPPO)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VLC06 Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA
ZAV06 doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání dovedností zaměřených na výběr a posuzování technických prostředků ve vazbě na jejich praktické využití bezpečným a efektivním způsobem. Hlavním benefitem je vytvoření systematického náhledu studenta na problematiku technických prostředků a jejich využití při praktické zásahové činnosti Hasičského záchranného sboru České republiky, případně jiných hasičských sborů kdekoliv ve světě (pochopení vzájemné vazby člověk – stroj). Student by měl být schopen na základě analýzy podmínek praktického použití zvolených technických prostředků definovat nároky na jejich technické parametry nebo případně objektivizovat výběr vhodného technického prostředku pro daný účel na základě multikriteriální analýzy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět "Technické prostředky požární ochrany" je zaměřen na multikriteriální analýzu vybraných technických prostředků požární ochrany, vývojové trendy vybraných technických prostředků požární ochrany a metody pro identifikaci a analýzu chyb lidského faktoru při práci s vybranými technickými prostředky. Cílem předmětu je získání dovednosti zaměřené na výběr a posuzování technických prostředků ve vazbě na jejich praktické využití bezpečným a efektivním způsobem. Hlavním benefitem je vytvoření systematického náhledu studenta na problematiku technických prostředků a jejich využití při praktické zásahové činnosti Hasičského záchranného sboru České republiky, případně jiných hasičských sborů kdekoliv ve světě.

Povinná literatura:

KRATOCHVÍL, M.; KRATOCHVÍL, V. Technické prostředky požární ochrany. 1. vyd. Praha : MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2007. 152 s. ISBN 978-80-86640-86-0. VOJTA, Z.; RUCKÝ, E. Osobní ochranné pracovní prostředky. 2. vyd. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2006. 231 s. ISBN 80-86634-19-1. LANDRY, Steven James. Handbook of human factors in air transportation systems. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis, 2018, 412 s. ISBN 9781466572645. REASON, James. Human error. New York: Cambridge University Press, 1990, 302 s. ISBN 0521306698.

Doporučená literatura:

YANG, Kejiao a Yonghua FAN. "Peart" Human Factors Model for Aviation Maintenance. Proceedings of the 2016 2nd International Conference on Education Technology, Management and Humanities Science [online]. Paris, France: Atlantis Press, 2016, [cit. 2020-11-01]. ISBN 978-94-6252-160-5. Dostupné z: https://www.atlantis-press.com/proceedings/etmhs-16/25849370 RASMUSSEN, JENS. The role of error in organizing behaviour. Ergonomics [online]. 1990, 33(10-11), 1185-1199 [cit. 2020-11-02]. ISSN 0014-0139. Dostupné z: https://qualitysafety.bmj.com/content/12/5/377

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace, prezentace a diskuse projektu na zadané téma (zpracovaného písemnou formou)

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování zadaného tématu - průběžné konzultace zaměřené na správnost vypracování. Prezentace zadaného tématu písemnou i ústní formou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět "Technické prostředky požární ochrany" je zaměřen na následující tři hlavní tematické okruhy: 1) Multikriteriální analýza vybraných technických prostředků požární ochrany. 2) Vývojové trendy vybraných technických prostředků požární ochrany. 3) Metody pro identifikaci a analýzu chyb lidského faktoru při práci s vybranými technickými prostředky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.