030-0942/01 – Větrání objektů (VO)

Garantující katedraKatedra požární ochranyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POK08 doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr.h.c.
ZAV06 doc. Ing. Ondřej Zavila, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Větrání objektů zajišťuje výměnu vzduchu uvnitř budov za vzduch venkovní. V obecné rovině lze větrání členit na hygienické, stavebně technické, technologické, bezpečnostní, energetické a větrání zajišťující požadavky na kvalitu vzduchu přiváděného do větraných prostorů při znečištění škodlivinami. Speciálním druhem větrání je bezpečnostní větrání, které zahrnuje požární větrání, technologické větrání a specifické případy bezpečnostního větrání. Jednou z nejvýznamnějších mimořádných událostí jsou požáry. Průvodní jevy požáru jsou každoročně příčinou vysokého počtu mrtvých a zraněných. Jedním z významných příčin je působení vznikajícího kouře. Požární větrání objektů má podstatný význam na zajištění bezpečnosti osob, zvířat, materiálních hodnot i životního prostředí. Člení se na větrání chráněných únikových cest, zařízení pro odvod kouře a tepla a větrání při hasebním zásahu. Principy požárního větrání popisuje tzv. smoke management, který nachází uplatnění jak v zahraničí, tak v České republice. Při navrhování požárního větrání je nutné zohlednit součinnost požárního větrání s jinými požárně bezpečnostními a technickými zařízeními.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Větrání objektů zajišťuje výměnu vzduchu uvnitř budov za vzduch venkovní. V obecné rovině lze větrání členit na hygienické, stavebně technické, technologické, bezpečnostní, energetické a větrání zajišťující požadavky na kvalitu vzduchu přiváděného do větraných prostorů při znečištění škodlivinami. Speciálním druhem větrání je bezpečnostní větrání, které zahrnuje požární větrání, technologické větrání a specifické případy bezpečnostního větrání. Jednou z nejvýznamnějších mimořádných událostí jsou požáry. Průvodní jevy požáru jsou každoročně příčinou vysokého počtu mrtvých a zraněných. Jedním z významných příčin je působení vznikajícího kouře. Požární větrání objektů má podstatný význam na zajištění bezpečnosti osob, zvířat, materiálních hodnot i životního prostředí. Člení se na větrání chráněných únikových cest, zařízení pro odvod kouře a tepla a větrání při hasebním zásahu. Principy požárního větrání popisuje tzv. smoke management, který nachází uplatnění jak v zahraničí, tak v České republice. Při navrhování požárního větrání je nutné zohlednit součinnost požárního větrání s jinými požárně bezpečnostními a technickými zařízeními.

Povinná literatura:

KLOTE, J. H., MILKE, J. A. Principles of smoke management. Atlanta, Ga: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2002. 377 s. ISBN 978-1-883413-99-6. POKORNÝ, J., PAVLÍK, T. Hodnocení rozvoje požáru při posuzování požární bezpečnosti staveb v České republice. Edice SPBI Spektrum 97 vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2018. 100 s. ISBN 978-80-7385-208-5. POKORNÝ, J., TOMAN, S. Požární větrání – Větrání únikových a zásahových cest. Edice SPBI Spektrum 75 vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011. 111 s. ISBN 978-80-7385-104-0. KUČERA, P. et al. Požární inženýrství: dynamika požáru. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. 152 s. ISBN 978-80-7385-074-6.

Doporučená literatura:

COOPER, L.Y. Smoke and Heat Venting. SFPE handbook of fire protection engineering. 4th ed vyd. Quincy, Mass. : Bethesda, Md: National Fire Protection Association ; Society of Fire Protection Engineers, 2008. 1 s. ISBN 978-0-87765-821-4. ZEHFUSS, J. Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes [online]. Braunschweig: Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V. (vfdb), Technisch-Wissenschaftlicher Beirat (TWB), 2020. 494 s. Technischer Bericht TB 04/01., 4. überarbeitete und ergänzte Auflage. Dostupné z: https://www.vfdb.de/fileadmin/download/vfdb-Leitfaden_IngMethoden_4Auflage_2020-03-26.pdf.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace ke studované problematice, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět seznamuje s členěním větrání. Zvláštní pozornost je věnována bezpečnostnímu, zejména pak požárnímu větrání. Na základě vybraných částí dynamiky požáru ve fázi jeho rozvoje, jsou řešeny základní charakteristiky vertikálního sloupce kouře vznikajícího nad ohniskem požáru (Fire Plume). Charakteristiky jsou vstupními hodnotami pro zvolené varianty požárního větrání, zejména zařízení pro odvod kouře a tepla. V rámci předmětu jsou řešeny specifické varianty návrhů zařízení pro odvod kouře a tepla, např. nestandardní situování ohniska požáru, proudění kouře z otvoru, proudění pod balkónovou konstrukcí, šíření kouře v atriích nebo koridorech.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.