040-0001/01 – Havárie v životním prostředí (HŽP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN40 prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student schopen identifikovat základní rizika související s haváriemi se zahrnutím chemických látek v životním prostředí a provést jejich klasifikaci dle potenciální závažnosti.

Vyučovací metody

Anotace

Nebezpečné chemické látky a jejich vliv na životní prostředí při havárii. Příklady chemických havárií v minulosti(Seveso, Baia Mare, Exon Valdez, Prestige). Metody hodnocení dopadu nebezpečných chemických látek na životní prostředí. Evropská a česká legislativa, SEVESO Direktiva, IPPC, EIA. Management nebezpečných chemických látek, prevence, opatření vedoucí ke snížení dopadu při úniku látky. Zranitelnost jednotlivých složek životního prostředí (povrchové vody, podzemní vody, půda, biota).

Povinná literatura:

P. Danihelka: Analysis and Management of Industrial Risks, VŠB – TU Ostrava, 2002, ISBN 80-248-0084-5 Zákon 353/1999 Sb. a přepisy související Zákon 356/2003 Sb.,Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. Tůma.J.: Katastrofy techniky děsící 20. století, Academia Praha 2000 P.Danihelka, K.Vojkovská: Postup pro analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí metodou H&V index (Věstník MŽP 3/03)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Havárie jako fenomén svázaný s průmyslovými činnostmi a dopravou Příklady environmentálních havárií v historii. Baia Mare, Seveso, Schwarzhalle Bazilej, ropné havárie. Nebezpečné látky z hlediska havárií v životním prostředí. Toxicita pro vodní organismy, ekotoxicita Akutní a chronické působení nebezpečných látek. Fyzikálně-chemická nebezpečí – požár, výbuch. Hodnocení rizik havárií v ŽP. H&V index. Legislativní kontext, směrnice, zákony a normy související s ochranou ŽP proti haváriím. Prevence havárií v ŽP. Havarijní připravenost.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 30  0 3
        Písemka Písemka 60  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.