040-0003/01 – Průmyslová rizika (PRUMR)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN40 prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu vybaven základními kompetencemi pro porozumění problematice rizik v průmyslové sféře, bude schopen identifikovat základní rizika jak akutní tak chronická související s chemickými látkami, fyzikálními procesy, výškou, tlakem, přenosem energií a hmoty a typickými operacemi v průmyslu.

Vyučovací metody

Anotace

Rizika v průmyslu jako jev doprovázející technologický rozvoj. Chronická a akutní rizika, chemická rizika, fyzikální rizika, biologická rizika, stres. Historické příklady velkých průmyslových havárií: Bhopal, Flixborough, Feyzin, Piper Alfa, Mexico, Černobyl, Toullouse. Metody analýzy rizik v průmyslu, deterministický a probabilistický přístup, indexové, screeningové a komplexní metody. Řízení rizik v průmyslu, OSHAS. Legislativa v ČR a EU.

Povinná literatura:

P. Danihelka: Analysis and Management of Industrial Risks, VŠB – TU Ostrava, 2002, ISBN 80-248-0084-5 Zákon 59/2006 Sb. a přepisy související OECD Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response, OECD 2003 Risk Management Guide for Major Industrial Accidents intended for municipapilites and Industry, CRAM – Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs, Canada, Québec 2002, ISBN 2-922820-04-1 Awareness and Preparedness for Emergency at Local Level: a Process for Responding to Technological Accidents, ISBN 92-807-1183-0 U.S. EPA 550-B-99-009: Risk management programme guidance for off-site consequence analysis, April 1999, www.epa.gov/ceppol/

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice rizika, jeho charakteristika, akutní a chronická rizika 2. Rizika v průmyslu s ohledem na životní prostředí a zdraví lidí 3. Případové studie vybraných významných havárií a kontaminací (Seveso, Bhópál, Flixborough, Feyzin, Baia Mare, brownfields) 4. Vymezení problematiky závažných havárií a související legislativa EU (Direktiva Seveso II, IPPC, ATEX…) a její transpozice do legislativy ČR 5. Projevy nebezpečných látek při průmyslových haváriích a jejich dopady na okolní obyvatelstvo a životní prostředí 6. Úniky toxických a ekotoxických látek, požáry, výbuchy. BLEVE, VCE, boil- over, flash-fire, jet fire. 7. Modelování účinků havárií, hodnocení dopadů. 8. Analýza rizik, deterministický a probabilistický přístup, indexové, semikvantitativní a kvantitativní metody. 9. Metody doporučované v ČR a informace o přístupech v ostatních zemích EU. 10. Stromy poruch, stromy událostí a bariérový přístup k zajištění bezpečnosti (bow-tie diagram). 11. Systém řízení prevence závažných havárií, vztah k EMS, ISO 14000 a integrovaným systémům řízení. Integrovaná inspekce. 12. Havarijní připravenost, vnitřní havarijní plány, vnější havarijní plány, vztah provozovatele a orgánů státní správy. Krizové plánování. 13. Vnímání rizik, komunikace rizik, informovanost veřejnosti, 14. Program UNEP APELL.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 25  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.