040-0027/05 – Transport nebezpečných látek a odpadů (TNLaO)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR44 doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit způsoby dopravy nebezpečných látek v podniku a zajištění bezpečnosti. Posoudit bezpečnostní opatření při dopravě produktovody. Porovnat požadavky pro přepravu nebezpečných látek po silnici, železnici, letecky i po moři. Doporučit vybavení přepravních prostředků, zpracovat dokumentaci pro přepravu i pro případ havárie.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Způsoby dopravy nebezpečných látek v podniku, identifikace nebezpečí a bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření při dopravě produktovody. Předpisy pro přepravu nebezpečných látek a nebezpečných odpadů v ČR, aplikace mezinárodních předpisů (dohoda ADR, řád RID), požadavky lodní a letecké přepravy. Značení nebezpečných látek a nebezpečných odpadů, vybavení přepravních prostředků, dokumentace pro přepravu i pro případ havárie.

Povinná literatura:

Bartlová, I. : Nebezpečné látky I. SPBI Ostrava 2005, druhé upravené a rozšířené vydání, 210s. ISBN 86-86634-59-0

Doporučená literatura:

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dohoda ADR) v platném znění Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (řád RID) v platném znění. Systém dodávek plynu - Rámec referencí pro Systém managementu integrity potrubí(PIMS)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V PODNIKU Dopravní systémy pro kapaliny a plyny. Rozbor hlavních příčin vzniku havárií v podniku a požadovaná opatření. 2. BEZPEČNOST ČERPADEL A KOMPRESORŮ Princip a druhy čerpadel - požadovaná opatření. Princip a druhy kompresorů - požadovaná opatření. 3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI DOPRAVĚ PRODUKTOVODY Současný stav v ČR. Směrnice pro komplexní zajištění bezpečnosti produktovodů -pravidla pro bezpečnost produktovodů, doporučení pro provozovatele produktovodů, doporučení pro orgány veřejné správy. 4. PIMS Rozbor a provedení PIMS (systém managementu integrity potrubí), praktické aplikace. 5. ROZBOR HAVÁRIÍ PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK VE SVĚTĚ I V ČR. Příklady havárií a jejich rozbor. Využití dopravního informačního systému DOK. 6. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dohoda ADR). Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (řád RID). Zajištění přepravy v ČR formou Sdělení MZV (silniční i železniční přeprava) 7. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Předpisy pro přepravu nebezpečných nákladů letecky (IATA DGR), předpisy pro námořní přepravu nebezpečných nákladů (IMDG) 8. JEDNOTNÉ POŽADAVKY PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PO SILNICI A ŽELEZNICI Třídění nebezpečných látek, podmínky pro zařazení do jednotlivých tříd, klasifikační kódy, využití databáze ADRem, klasifikace tunelů. 9. POŽADAVKY NA ZNAČENÍ A BALENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V RÁMCI PŘEPRAVY Číselné značení (UN-kód, identifikační číslo nebezpečnosti), značení kusového zboží. 10. POŽADAVKY NA ZNAČENÍ A BALENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V RÁMCI PŘEPRAVY Značení dopravních prostředků, přepravní doklady. 11. POVINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ÚČASTNÍKŮ PŘEPRAVY Povinnosti přepravce, dopravce , odesilatele atd. a způsob jejich zajištění 12. INSTITUT BEZPEČNOSTNÍHO PORADCE Ustavení bezpečnostního poradce a jeho povinnosti . 13. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ Nebezpečné vlastnosti odpadů, katalog odpadů, povinnosti při přepravě odpadů, evidence odpadů při přepravě. 14. RESERVA

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Praha 6 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Praha 6 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku