040-0029/01 – Labour inspection (APR)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits5
Subject guarantorIng. Miluše Váchová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Miluše Váchová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAC09 Ing. Miluše Váchová, Ph.D.
VEL07 Ing. Eva Veličková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of subject is to meet students with principles of executive body system of Occupational Health and Safety. They will learn the authority powers, methods, penalties, legal regulations

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The Sytem of enforcement in the field of Ocupational and Health includes The State Inspection Authority and regions bodies.Theirs scope of powers are implemented in the jurisdictional law no. 251/2005 Sb., That Law fix the sphere of action and kind of supervision

Compulsory literature:

Law no. 251/2005 Sb., The Law of Labour inspection Law no. 500/2004 Sb., Administrative Act

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Hodnocení pracovních rizik (povinnosti zaměstnavatele dle novelizace Zákoníku práce, preventivní zásady – směrnice Rady 89/391/EC o opatřeních na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, definice základních pojmů – nebezpečí, ohrožení, riziko, postup při posuzování a řízení rizik, metody hodnocení rizika) 2. Státní politika BOZP, vývoj přístupů k BOZP – systém autority, systém technologií, systém chování lidí, program Bezpečný podnik – základní přístupy a cíl 3. Řízení rizik při výrobě kovů – přehled druhů specifických nebezpečí a rizik, hlavní zásady řízení rizik 4. Rizika při provozu plynových zařízení – vlastnosti plynů, vyhodnocení rizik při montáži i při provozování plynových zařízení, vyhodnocení rizik při obsluze a manipulaci s kovovými tlakovými nádobami pro dopravu plynů 5. Vyhrazená a nevyhrazená zdvihací zařízení – rozdělení a podmínky uvedení do provozu, požadavky Zákoníku práce ve vazbě na provoz zdvihacích zařízení, rizika spojená s nasazením autojeřábů, některé požadavky vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů s vazbou na provoz ZZ 6. Rizika při provozu tlakových zařízení (nádob) – definice, rozdělení, vyhodnocení rizik při provozování vyhrazených tlakových zařízení 7. Rizika při provozu elektrických zařízení, elektrická zařízení – definice, rozdělení, požadavky vyplývající z vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů s vazbou na provoz elektrických zařízení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Written examination Written examination 20  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.