040-0030/02 – Technologické procesy a jejich bezpečnost (TPB)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuIng. Petr Lepík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOL16 Ing. Libor Foldyna, Ph.D.
SER04 Ing. Jiří Serafín, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy technologických procesů ve strojírenství a přiblížit jim další technologie výroby, výrobní stroje a postupy. Poukázat na možná nebezpečí a bezpečnostní rizika, která s danými technologickými procesy a postupy souvisejí. Nastínit možná preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika havarií vybraných technologických procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základy technologických procesů ve strojírenství a přiblížit jim další technologie výroby,výrobní stroje a postupy. Poukázat na možná nebezpečí a bezpečnostní rizika, která s danými technologickými procesy a postupy souvisejí. Nastínit možná preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika havarií vybraných technologických procesů.

Povinná literatura:

M.Hluchý, J.Kolouch: Strojírenská technologie 1, 2. Scientia, Praha 1998 Bartlová I., Damec J.: Prevence technologických zařízení. SPBI Spektrum, Ostrava 2002,240 s.,ISBN 80-86634-10-8 Ženíšek J., Jenkut M.: Výrobní stroje a zařízení. SNTL Praha 1990, ISBN 80-03- 00272-9 Bartlová I., Damec J.: Prevence technologických zařízení, SPBI 2002 Meluzin L.: Železo a jeho slitiny, studijní materiály, FBI 2007 Frischherz A.: Technologie zpracování kovů 2, SNTL 2001, ISBN 80-902655-1-0

Doporučená literatura:

M.Hluchý, J.Kolouch: Strojírenská technologie 1, 2. Scientia, Praha 1998 Bartlová I., Damec J.: Prevence technologických zařízení. SPBI Spektrum, Ostrava 2002,240 s.,ISBN 80-86634-10-8 Ženíšek J., Jenkut M.: Výrobní stroje a zařízení. SNTL Praha 1990, ISBN 80-03- 00272-9 Bartlová I., Damec J.: Prevence technologických zařízení, SPBI 2002 Meluzin L.: Železo a jeho slitiny, studijní materiály, FBI 2007 Frischherz A.: Technologie zpracování kovů 2, SNTL 2001, ISBN 80-9026

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výrobní proces ve strojírenství, BOZP. Přehled a rozdělení technologie. 2. Hutní výroba polotovarů. Slévárenství-výroba forem, formování, odlévání. 3. Tváření za tepla-buchary. Tváření za studena-lisy. 4. Svařování-svařovací agregáty. Tepelné zpracování-pece. 5. Soustružení-soustruhy. Frézování-frézky. 6. Hoblování a obrážení-hobl. a obrážecí stroje. Vrtání a vyvrtávání-vrtací a vyvrtávací stroje. 7. Broušení-brousící stroje. Dokončovací obrábění-stroje. Montáž-montážní linky. 8. Tepelné zpracování oceli, rovnovážný diagram Fe-C-stabilní, rovnovážný diagram Fe3-C-metastabilní. Ferit, austenit, perlit,ledeburit, primární, sekundární a terciální cementit. Krystalické struktury kovů, nedokonalosti krystalické stavby kovů. 9. Plynárenství - výroba, skladování a doprava plynů. Technologie výroby technických plynů, doprava a skladování. 10. Elektřina - problematika krytí, jiskrové výboje. 11. Lakovny - používané technologie, tvorba nebezpečných koncentrací při provozu. 12. Technologie zpracování dřeva-výroba, skladování, možná nebezpečí. Technologický postup zpracování surového dřeva-řezání, sušárny a následné zpracování 13. Koksovny - výroba koksu, další produkty, možná nebezpečí. Technologický postup výroby, nakládání s jednotlivými produkty výroby. 14. Zpracování plastů - základní technologické postupy. Druhotné suroviny, využití, recyklace a bezodpadové technologie, ekologické aspekty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 25  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní