040-0030/02 – Technological Processes and Their Safety (TPB)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits5
Subject guarantorIng. Petr Lepík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOL16 Ing. Libor Foldyna, Ph.D.
SER04 Ing. Jiří Serafín, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this course is to acquaint students with the basic technological processes in engineering and other technologies to bring them to production, manufacturing machinery and procedures. Highlight the dangers and security risks with those technological processes and procedures related. Outline a possible preventive measures to reduce the risk of accidents selected technological processes.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course familiarises students with the basics of the prevention of major accidents of chosen technological processes. Safety aspects of operation of various installations, causes of accidents, important factors of safety will be discussed. Furthermore, preventive measures reducing risks will be presented.

Compulsory literature:

Barton, J. (2002) Dust explosion prevention and protection: A practical guide. Woburn (Massachusetts): Gulf Publishing Company, 2002. 352 p. ISBN 0-7506-7519-5. Eckhoff, R. K. (2003) Dust explosions in the process industry (3rd ed.), Amsterdam: Gulf professional publishing, ISBN 0-7506-7602-7

Recommended literature:

Davidson, P. A. (2004) Turbulence: An Introduction for Scientists and Engineers. First published. Oxford (New York): Oxford university press, 2004. 661 p. ISBN 0-19-852949-X.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Výrobní proces ve strojírenství, BOZP. Přehled a rozdělení technologie. 2. Hutní výroba polotovarů. Slévárenství-výroba forem, formování, odlévání. 3. Tváření za tepla-buchary. Tváření za studena-lisy. 4. Svařování-svařovací agregáty. Tepelné zpracování-pece. 5. Soustružení-soustruhy. Frézování-frézky. 6. Hoblování a obrážení-hobl. a obrážecí stroje. Vrtání a vyvrtávání-vrtací a vyvrtávací stroje. 7. Broušení-brousící stroje. Dokončovací obrábění-stroje. Montáž-montážní linky. 8. Tepelné zpracování oceli, rovnovážný diagram Fe-C-stabilní, rovnovážný diagram Fe3-C-metastabilní. Ferit, austenit, perlit,ledeburit, primární, sekundární a terciální cementit. Krystalické struktury kovů, nedokonalosti krystalické stavby kovů. 9. Plynárenství - výroba, skladování a doprava plynů. Technologie výroby technických plynů, doprava a skladování. 10. Elektřina - problematika krytí, jiskrové výboje. 11. Lakovny - používané technologie, tvorba nebezpečných koncentrací při provozu. 12. Technologie zpracování dřeva-výroba, skladování, možná nebezpečí. Technologický postup zpracování surového dřeva-řezání, sušárny a následné zpracování 13. Koksovny - výroba koksu, další produkty, možná nebezpečí. Technologický postup výroby, nakládání s jednotlivými produkty výroby. 14. Zpracování plastů - základní technologické postupy. Druhotné suroviny, využití, recyklace a bezodpadové technologie, ekologické aspekty.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 25  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T007) Safety and Security Planning K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter