040-0030/04 – Technologické procesy a jejich bezpečnost (TPB)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuIng. Petr Lepík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Lepík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SER04 Ing. Jiří Serafín, Ph.D.
UHR0004 Ing. Martina Šeděnková
STR017 doc. Ing. Petr Štroch, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy technologických procesů ve strojírenství a přiblížit jim další technologie výroby, výrobní stroje a postupy. Poukázat na možná nebezpečí a bezpečnostní rizika, která s danými technologickými procesy a postupy souvisejí. Nastínit možná preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika havarií vybraných technologických procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základy technologických procesů ve strojírenství a přiblížit jim další technologie výroby,výrobní stroje a postupy. Poukázat na možná nebezpečí a bezpečnostní rizika, která s danými technologickými procesy a postupy souvisejí. Nastínit možná preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika havarií vybraných technologických procesů.

Povinná literatura:

M.Hluchý, J.Kolouch: Strojírenská technologie 1, 2. Scientia, Praha 1998 Bartlová I., Damec J.: Prevence technologických zařízení. SPBI Spektrum, Ostrava 2002,240 s.,ISBN 80-86634-10-8 Ženíšek J., Jenkut M.: Výrobní stroje a zařízení. SNTL Praha 1990, ISBN 80-03- 00272-9 Bartlová I., Damec J.: Prevence technologických zařízení, SPBI 2002 Meluzin L.: Železo a jeho slitiny, studijní materiály, FBI 2007 Frischherz A.: Technologie zpracování kovů 2, SNTL 2001, ISBN 80-902655-1-0

Doporučená literatura:

M.Hluchý, J.Kolouch: Strojírenská technologie 1, 2. Scientia, Praha 1998 Bartlová I., Damec J.: Prevence technologických zařízení. SPBI Spektrum, Ostrava 2002,240 s.,ISBN 80-86634-10-8 Ženíšek J., Jenkut M.: Výrobní stroje a zařízení. SNTL Praha 1990, ISBN 80-03- 00272-9 Bartlová I., Damec J.: Prevence technologických zařízení, SPBI 2002 Meluzin L.: Železo a jeho slitiny, studijní materiály, FBI 2007 Frischherz A.: Technologie zpracování kovů 2, SNTL 2001, ISBN 80-9026

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výrobní proces ve strojírenství, BOZP. Přehled a rozdělení technologie. Strojní direktiva, normy a předpisy. NV 176. 2. Hutní výroba polotovarů. Slévárenství-výroba forem, formování, odlévání. Tváření za tepla - buchary. Tváření za studena - lisy. Tepelné zpracování oceli, rovnovážný diagram Fe-C-stabilní, rovnovážný diagram Fe3-C-metastabilní. Ferit, austenit, perlit, ledeburit, primární, sekundární a terciální cementit. Krystalické struktury kovů, nedokonalosti krystalické stavby kovů. 3. Svařování - svařovací agregáty. Tepelné zpracování - pece. 4. Soustružení - soustruhy. Frézování - frézky. Hoblování a obrážení - hobl. a obrážecí stroje. Vrtání a vyvrtávání - vrtací a vyvrtávací stroje. Broušení - brousící stroje. Dokončovací obrábění - stroje. Montáž - montážní linky. 5. Plynárenství - výroba, skladování a doprava plynů. Technologie výroby technických plynů, doprava a skladování. 6. Lakovny - používané technologie, tvorba nebezpečných koncentrací při provozu. 7. Technologie zpracování dřeva-výroba, skladování, možná nebezpečí. Technologický postup zpracování surového dřeva-řezání, sušárny a následné zpracování. 8. Koksovny - výroba koksu, další produkty, možná nebezpečí. Technologický postup výroby, nakládání s jednotlivými produkty výroby. 9. Zpracování plastů - základní technologické postupy. Druhotné suroviny, využití, recyklace a bezodpadové technologie, ekologické aspekty. 10. Energetické provozy. Spalování tuhých, kapalných, plynových paliv. Příprava paliva. 11. Procesy mletí a drcení surovin. 12. Technologie pro odsávání v průmyslových provozech. Odlučovače, filtry, cyklóny. Ventilátory, odsávací potrubí. 13. Technologie sušení. Proudové sušárny, fluidní sušárny, sprejové sušárny. 14. Transport a doprava sypkých hmot. Dělení dopravních systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2014/2015 zimní