040-0031/02 – Engineering Ergonomics (IE)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits5
Subject guarantorIng. Petr Lepík, Ph.D.Subject version guarantorIng. Petr Lepík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOG0009 Mgr. Veronika Brancová Hase
DLU047 Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D.
KOU124 Ing. Petr Koutný
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Obtaining and application of ergonomic knowledge and criteria to engineering practice under conditions of valid and developing legislation in connection with the international platform, ergonomic assessment of systems of working, integration and summarisation of ergonomic knowledges in real engineering practice.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Defining ergonomics as a factor of human activity optimisation. Basic special areas of ergonomics. Criteria and parameters of ergonometric assessment of systems of working, examples of knowledge application to basic working positions, load manipulation, computer work, ergonomic knowledge application to mental requirements concerning working positions.

Compulsory literature:

Karwowski,W.,Marras,W.S.: Occupational Ergonomics, CRC Press LLC, 2003, ISBN: 0–8493-1802–5 Fišerová, Průmyslová ergonomie 2, VŠB - TUO, 2013 Chundela L.: Ergonomie, ČVUT 1990, Gilbertová S., Matoušek O.: Ergonomie, Grada 2002 Nařízení vlády č. 361/200ý Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, Zákon č.258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví, navazující prováděcí předpisy

Recommended literature:

Kroemer et al: Ergonomics, Prentice-Hall Inc., UK, 2003, ISBN: 0–13-752478 Jokl M.: Optimalizace fyzikálních podmínek pro práci člověka, Práce 1984, Král M.: Ergonomie a její využití v technické praxi, VAVA 1998, Petr J.: Ergonomie, IVBP 1999,

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

no additional requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Intructions to study of ergonomics and human factors engineering, analysif of ergonomics disciplines, types of work systems, fysical, cognitive and organisation ergonomics and humann factors in wotk systems, ergonomics methods and tecniquies, principles and applications of ergonomics analysis and ergonomics design.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40  15 3
        Examination Examination 60  11 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2020/2021 Winter
2009/2010 Winter