040-0034/02 – Psychologie bezpečnosti a katastrof (PBK)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuprof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.Garant verze předmětuPhDr. Hilda Havlíková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAV60 PhDr. Hilda Havlíková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Na základě absolvování speciálně zaměřeného předmětu vytvářet specifické teoretické schopnosti a dovednosti a při uplatnění syntetického a analytického přístupu ke zpracování a hodnocení vybraných teoretických situací vytvářet optimální předpoklady pro jejich aplikaci v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět se souhrnně zabývá psychologickými aspekty v situaci ohrožení, prevencí a hodnocením životních rizik včetně chování a reagování člověka v kritické situaci ohrožení. Výuka předmětu je zaměřena na základní seznámení se se základními souvisejícími pojmy a východisky dané problematiky a na význam, úlohu a postavení záchranáře v kritické situaci vč. možností prevence a bezpečnosti práce .

Povinná literatura:

Bedrnová, E. a kol.: Duševní hygiena a sebeřízení. Fortuna, Praha 1999 Čech,J.: Vyjednávanie a branie rukojemníka. APZ, Bratislava 2000 Štětina,J. a kol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada Publishing 2000 Vizinová, D., Preiss, M.: Psychické trauma a jeho terapie. Portál, Praha 1999 Vykopalová,H.: Vybrané kapitoly ze sociální psychologie v kontextu komunikace. Olomouc 2000

Doporučená literatura:

Vykopalová,H.: Základy psychosociální přípravy Humanitárních jednotek ČČK. ČČK Praha 2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování seminární práce a kontrola znalostí testem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy a jejich výklad Sociální chování a sociální působení, percepce a hodnocení situace, verbální a neverbální komunikace, postoje, sociální skupiny a jejich význam, komunikační a vztahové struktury v sociálních skupinách, základní zákonitosti chování lidí v sociálních skupinách 2. Chování člověka v kritické životní situaci Psychologie v záchranářství. Námětová cvičení, povodně a jiné katastrofy a hromadná neštěstí. Projevy agrese, úzkosti a strachu, podstata, příčiny. Individuální chování, osobnostní typologie, skupinové chování, chování člověka v davu. 3. Psychická zátěž a stres Projevy a účinky zátěže a stresu. Metody hodnocení psychické zátěže. Osobnostní potenciál. Percepce krátkodobých a dlouhodobých projevů zátěže a stresu. Percepce životního stresu. Posttraumatická stresová porucha, příčiny vzniku, příznaky, průběh.Psychoterapie posttraumatické stresové poruchy. Psychosociální programy. 4. Specifické situace ohrožení Situace únosu a rukojmí, další ohrožující a rizikové situace (pomoc obětem násilí, úmyslného a neúmyslného poškození majetku, jednání s obětmi, poškozenými, terorismus,..). 5. Bezpečnostní aspekty psychologie práce Percepce pracovních podmínek a zátěže. Percepce krátkodobých a dlouhodobých projevů zátěže a stresu. Hodnocení neuropsychické zátěže při práci.Význam technického a organizačního prostředí pro práci záchranáře. Základní principy psychohygieny záchranáře. Význam profesiografie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní