040-0034/04 – Psychologie bezpečnosti a katastrof (PBK)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuprof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.Garant verze předmětuPhDr. Hilda Havlíková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAV60 PhDr. Hilda Havlíková
VYK52 prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Na základě absolvování speciálně zaměřeného předmětu vytvářet specifické teoretické schopnosti a dovednosti a při uplatnění syntetického a analytického přístupu ke zpracování a hodnocení vybraných teoretických situací vytvářet optimální předpoklady pro jejich aplikaci v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět se souhrnně zabývá psychologickými aspekty v situaci ohrožení, prevencí a hodnocením životních rizik včetně chování a reagování člověka v kritické situaci ohrožení. Výuka předmětu je zaměřena na základní seznámení se se základními souvisejícími pojmy a východisky dané problematiky a na význam, úlohu a postavení záchranáře v kritické situaci vč. možností prevence a bezpečnosti práce .

Povinná literatura:

Bedrnová, E. a kol.: Duševní hygiena a sebeřízení. Fortuna, Praha 1999 Čech,J.: Vyjednávanie a branie rukojemníka. APZ, Bratislava 2000 Štětina,J. a kol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada Publishing 2000 Vizinová, D., Preiss, M.: Psychické trauma a jeho terapie. Portál, Praha 1999 Vykopalová,H.: Vybrané kapitoly ze sociální psychologie v kontextu komunikace. Olomouc 2000

Doporučená literatura:

Vykopalová,H.: Základy psychosociální přípravy Humanitárních jednotek ČČK. ČČK Praha 2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování seminární práce a průběžná kontrola znalostí testem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy a jejich výklad Sociální chování a sociální působení, percepce a hodnocení situace, verbální a neverbální komunikace, postoje, sociální skupiny a jejich význam, komunikační a vztahové struktury v sociálních skupinách, základní zákonitosti chování lidí v sociálních skupinách 2. Chování člověka v kritické životní situaci Psychologie v záchranářství. Námětová cvičení, povodně a jiné katastrofy a hromadná neštěstí. Projevy agrese, úzkosti a strachu, podstata, příčiny. Individuální chování, osobnostní typologie, skupinové chování, chování člověka v davu. 3. Psychická zátěž a stres Projevy a účinky zátěže a stresu. Metody hodnocení psychické zátěže. Osobnostní potenciál. Percepce krátkodobých a dlouhodobých projevů zátěže a stresu. Percepce životního stresu. Posttraumatická stresová porucha, příčiny vzniku, příznaky, průběh.Psychoterapie posttraumatické stresové poruchy. Psychosociální programy. 4. Specifické situace ohrožení Situace únosu a rukojmí, další ohrožující a rizikové situace (pomoc obětem násilí, úmyslného a neúmyslného poškození majetku, jednání s obětmi, poškozenými, terorismus,..). 5. Bezpečnostní aspekty psychologie práce Percepce pracovních podmínek a zátěže. Percepce krátkodobých a dlouhodobých projevů zátěže a stresu. Hodnocení neuropsychické zátěže při práci.Význam technického a organizačního prostředí pro práci záchranáře. Základní principy psychohygieny záchranáře. Význam profesiografie.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní