040-0039/02 – Analýza nebezpečí požárů a výbuchů (ANPaV)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER72 prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 22+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posoudit způsob provedení analýzy nebezpečí úniku toxických látek, vzniku požáru a výbuchu při skladování, výrobě i zpracování nebezpečných látek a hodnocení souvisejících rizik. Porovnat metody identifikace nebezpečí technologických procesů používané ve světě i ČR. Vysvětlit odhad dopadů havárií za různých podmínek procesu i při různých poruchách či odchylkách. Aplikovat na vybraných fyzikálních a chemických procesech.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vysvětlení způsobu provedení analýzy nebezpečí úniku toxických látek, vzniku požáru a výbuchu při skladování, výrobě i zpracování nebezpečných látek a hodnocení souvisejících rizik. Metody identifikace nebezpečí (zdrojů rizika) technologických procesů používané ve světě i ČR. Odhad dopadů havárií za různých podmínek procesu i při různých poruchách či odchylkách. Aplikace na vybraných fyzikálních a chemických procesech.

Povinná literatura:

Bartlová I., Balog.K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I. SPBI Spektrum, Ostrava 2007, druhé upravené vydání, 193 s., ISBN 978- 80- 7385-005-0 Bartlová I., Pešák M.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových haváriíII. SPBI Spektrum, Ostrava 2003, 138 s., ISBN 80-86634-30-2

Doporučená literatura:

Manuál programu ROZEX, IAEA TEC DOC 727

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam a zdůvodnění provádění analýzy nebezpečí úniku látek, vzniku požáru a výbuchu při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - rozbor příčin úniku látek, vzniku požáru a výbuchu - vysvětlení základních pojmů (nebezpečí, riziko, závažná havárie, bezpečnost) - vysvětlení postupu při analýze rizik technologických procesů a její využití 2. Přehled metod identifikace a hodnocení nebezpečí úniku látek, požáru a výbuchu ve světě i v ČR - současný stav v ČR - tradiční metody , např. Bezpečnostní audit, Co se stane když…, Metoda kontrolních záznamů - nové metody, např. FTA, HAZOP, HAZAN, FMEA, Analýza příčin následků 3. Odhad pravděpodobnosti vzniku havárie a závažnosti jejich následků pro člověka, životní prostředí i ekonomických ztrát - výpočetní metody vzniku hořlavého souboru (hořlavé či výbušné koncentrace) za různých podmínek procesu i při různých poruchách a odchylkách a výpočet zón zamoření - počítačové programy pro odhad následků havárií, princip programu ROZEX 2001 (jednorázový únik, kontinuální únik definovaný - pro toxické i hořlavé chemické látky, jev BLEVE, plošný požár, „jet fire“ apod., program ALOHA, program Whazan, program Effect, metoda odhadu společenskéko rizika metodou TEC DOC 727 - řešení modelované havárie (ve výrobě i při přepravě) 4. Komlexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií - fyzikálních i chemických procesů (např. ohřev, sušení, rektifikace, hydrogenace, hydrochlorace, polymerace, nitrace, oxidace) - zdůraznění znalostí fyzikálně chemických vlastností a TBP chemických látek ( především kapalin a plynů) - vliv různých faktorů na TBP a jejich přímá aplikovatelnost v praxi - zdůraznění charakteru procesu i pracovních podmínek - druhy odchylek a poruch

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Praha 5 povinný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku