040-0039/03 – Analýza nebezpečí požárů a výbuchů (ANPaV)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR44 doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
DUB09 Ing. Roman Dubový
PES041 Ing. Miloš Pešák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posoudit způsob provedení analýzy nebezpečí úniku toxických látek, vzniku požáru a výbuchu při skladování, výrobě i zpracování nebezpečných látek a hodnocení souvisejících rizik. Porovnat metody identifikace nebezpečí technologických procesů používané ve světě i ČR. Vysvětlit odhad dopadů havárií za různých podmínek procesu i při různých poruchách či odchylkách. Aplikovat na vybraných fyzikálních a chemických procesech.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vysvětlení způsobu provedení analýzy nebezpečí úniku toxických látek, vzniku požáru a výbuchu při skladování, výrobě i zpracování nebezpečných látek a hodnocení souvisejících rizik. Metody identifikace nebezpečí (zdrojů rizika) technologických procesů používané ve světě i ČR. Odhad dopadů havárií za různých podmínek procesu i při různých poruchách či odchylkách. Aplikace na vybraných fyzikálních a chemických procesech.

Povinná literatura:

Bartlová I., Balog.K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I. SPBI Spektrum, Ostrava 2007, druhé upravené vydání, 193 s., ISBN 978- 80- 7385-005-0 Bartlová I., Pešák M.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových haváriíII. SPBI Spektrum, Ostrava 2003, 138 s., ISBN 80-86634-30-2

Doporučená literatura:

Manuál programu ROZEX, IAEA TEC DOC 727

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY Význam a zdůvodnění provádění analýzy. Rozbor příčin úniku látek, vzniku požáru a výbuchu při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - zdůraznění charakteru procesu i pracovních podmínek. Možnosti poruch, odchylek od technologie a chyb člověka. 2. POSTUP PŘI ANALÝZE A HODNOCENÍ RIZIK TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ Vysvětlení základních pojmů (nebezpečí, riziko, závažná havárie, bezpečnost), rozbor postupu při analýze a její využití. 3. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI a TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY Zdůraznění znalostí fyzikálně chemických vlastností a TBP chemických látek a přípravků ( především kapalin a plynů), vliv různých faktorů na TBP a jejich přímá aplikovatelnost v praxi. 4. METODY IDENTIFIKACE ZDROJU RIZIKA Nesystematické metody - např. Bezpečnostní audit, Co se stane když…, Metoda kontrolních záznamů. Relativní hodnocení – indexové metody. Selektivní metoda výběru pro QRA. 5. METODY IDENTIFIKACE ZDROJU RIZIKA Systematické metody - např. FTA, HAZOP, FMEA,CCA. 6. PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU HAVÁRIÍ Vysvětlení pojmu pravděpodobnost a četnost. Používané metody - např. FTA, FMECA, Markovova analýza, Aplikace Markovových analýz, Blokový diagram bezporuchovosti. 7. ZÁVAŽNOST DOPADŮ HAVÁRIÍ Odhad závažnosti dopadů pro člověka, životní prostředí i ekonomických ztrát - výpočetní metody vzniku hořlavého souboru (hořlavé či výbušné koncentrace) za různých podmínek procesu i při různých poruchách a odchylkách, výpočet zón zamoření. 8. POČÍTAČOVÉ PROGRAMY PRO ODHAD DOPADŮ HAVÁRIÍ Princip programu ROZEX (jednorázový únik, kontinuální únik definovaný - pro toxické i hořlavé chemické látky, jev BLEVE, plošný požár, „jet fire“ apod., program TEREX, program ALOHA, program Whazan, program Effect. 9. KVANTITATIVNÍ ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK CHEMICKÝCH PROCESŮ. Postup při QRA, popis a diskuze jednotlivých kroků, možné využití metod, možnosti hodnocení rizika. 10. IAEA - TEC DOC 727 Metoda odhadu společenskéko rizika - princip a využití, řešení modelové havárie (ve výrobě i při přepravě). 11. POSUZOVÁNÍ NEBEZPEČÍ A SOUVISEJÍCÍHO RIZIKA VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ Fyzikální procesy 12. POSUZOVÁNÍ NEBEZPEČÍ A SOUVISEJÍCÍHO RIZIKA VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ Chemické procesy 13. KOMPLEXNÍ POSUZOVÁNÍ NEBEZPEČÍ A SOUVISEJÍCÍHO RIZIKA VYBRANÉ TECHNOLOGIE Výroba vinylchloridu a PVC. 14. REZERVA

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (30) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok

Hodnocení Výuky2010/2011 letní
2009/2010 letní