040-0041/02 – Analýza a hodnocení rizik procesů (AHRP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR44 doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
BER72 prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
DRA156 Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D.
MAR33 Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D.
PER126 Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D.
VEZ01 Ing. Hana Věžníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posoudit způsob provedení analýzy nebezpečí úniku toxických látek, vzniku požáru a výbuchu při skladování, výrobě i zpracování nebezpečných látek a hodnocení souvisejících rizik. Porovnat metody identifikace zdrojů rizika technologických procesů používané ve světě i ČR. Vysvětlit odhad následků havárií za různých podmínek procesu i při různých poruchách či odchylkách. Doporučit pro vybrané fyzikální a chemické procesy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vysvětlení významu a způsobu provedení analýzy nebezpečí úniku toxických látek, vzniku požáru a výbuchu při skladování, výrobě i zpracování nebezpečných látek a hodnocení souvisejících rizik. Metody identifikace zdrojů rizika technologických procesů používané ve světě i ČR.Odhad následků havárií za různých podmínek procesu i při různých poruchách či odchylkách. Aplikace na vybraných fyzikálních a chemických procesech.

Povinná literatura:

Bartlová, I., Balog, K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií I. SPBI Ostrava 2007, druhé upravené vydání. ISBN 978-80-7385-005-0 Bartlová I., Pešák M.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií II. SPBI Spektrum, Ostrava 2003, 138 s., ISBN 80-86634-30-2

Doporučená literatura:

Metodické pokyny odboru environmentálních rizik MŽP

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

zpracování semestrální práce na zadané téma

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY Význam a zdůvodnění provádění analýzy. Rozbor příčin úniku látek, vzniku požáru a výbuchu při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - zdůraznění charakteru procesu i pracovních podmínek. Možnosti poruch, odchylek od technologie a chyb člověka. 2. POSTUP PŘI ANALÝZE A HODNOCENÍ RIZIK TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ Vysvětlení základních pojmů (nebezpečí, riziko, závažná havárie, bezpečnost), rozbor postupu při analýze a její využití. 3. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI a TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY Zdůraznění znalostí fyzikálně chemických vlastností a TBP chemických látek a přípravků ( především kapalin a plynů), vliv různých faktorů na TBP a jejich přímá aplikovatelnost v praxi. 4. METODY IDENTIFIKACE ZDROJU RIZIKA Nesystematické metody - např. Bezpečnostní audit, Co se stane když…, Metoda kontrolních záznamů. Relativní hodnocení – indexové metody. Selektivní metoda výběru pro QRA. 5. METODY IDENTIFIKACE ZDROJU RIZIKA Systematické metody - např. FTA, HAZOP, FMEA,CCA. 6. PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU HAVÁRIÍ Vysvětlení pojmu pravděpodobnost a četnost. Používané metody - např. FTA, FMECA, Markovova analýza, Aplikace Markovových analýz, Blokový diagram bezporuchovosti. 7. ZÁVAŽNOST DOPADŮ HAVÁRIÍ Odhad závažnosti dopadů pro člověka, životní prostředí i ekonomických ztrát - výpočetní metody vzniku hořlavého souboru (hořlavé či výbušné koncentrace) za různých podmínek procesu i při různých poruchách a odchylkách, výpočet zón zamoření. 8. POČÍTAČOVÉ PROGRAMY PRO ODHAD DOPADŮ HAVÁRIÍ Princip programu ROZEX (jednorázový únik, kontinuální únik definovaný - pro toxické i hořlavé chemické látky, jev BLEVE, plošný požár, „jet fire“ apod., program TEREX, program ALOHA, program Whazan, program Effect. 9. KVANTITATIVNÍ ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK CHEMICKÝCH PROCESŮ. Postup při QRA, popis a diskuze jednotlivých kroků, možné využití metod, možnosti hodnocení rizika. 10. IAEA - TEC DOC 727 Metoda odhadu společenskéko rizika - princip a využití, řešení modelové havárie (ve výrobě i při přepravě). 11. POSUZOVÁNÍ NEBEZPEČÍ A SOUVISEJÍCÍHO RIZIKA VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ Fyzikální procesy - ohřev, sušení, rektifikace (destilace). 12. POSUZOVÁNÍ NEBEZPEČÍ A SOUVISEJÍCÍHO RIZIKA VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ Chemické procesy - druhy reaktorů a posouzení jejich nebezpečí. 13. KOMPLEXNÍ POSUZOVÁNÍ NEBEZPEČÍ A SOUVISEJÍCÍHO RIZIKA VYBRANÉ TECHNOLOGIE Výroba vinylchloridu a PVC. 14. Exkurze do chemického podniku

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku