040-0042/02 – Management rizik (MR)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Aleš BernatíkGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER72 prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je hodnocení úrovně řízení rizik v průmyslových podnicích.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se soustředí na vysvětlení různých systému řízení v průmyslových podnicích, především na systém řízení bezpečnosti vyžadovaných zákonem č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií.

Povinná literatura:

Danihelka P.: Analysis and management of risks of dangerous chemicals in industry, VŠB-TUO, 2002. Zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam řízení rizik v průmyslové praxi, přehled systémů řízení v podnicích 2. Vysvětlení základních pojmů v oblasti řízení rizik (management, riziko, audit, trvalé zlepšování…) 3. Náležitosti bezpečnostního programu podle zákona č. 353/1999 Sb., vysvětlení principů 7 vyžadovaných oblastí řízení rizik 4. Náležitosti bezpečnostní zprávy podle zákona č. 353/1999 Sb., vyžadovaný obsah zprávy a vysvětlení vazeb hodnocení a řízení rizik 5. Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rozbor požadavků systému BOZP jako základního systému řízení rizik 6. Systém ochrany životního prostředí - ISO 14000, přehled požadavků EMS, vazby a souvislosti s řízením rizik 7. Management jakosti - ISO 9000, přehled požadavků QMS, vazby a souvislosti s řízením rizik 8. Integrovaný systém řízení, výhody a nevýhody integrace doporučovaných systému do jediného systému řízení v podniku 9. Program “Bezpečný podnik“, přehled požadavků systému navrhovaného VÚBP, souvislosti na ostatní systémy řízení rizik 10. Britské standardy BS 8800 (1996), představení požadavků uznávaného systému ve světe, vzájemné srovnání s ostatními systémy řízení 11. OHSAS 18001:99 představení požadavků uznávaného systému ve světe, vzájemné srovnání s ostatními systémy řízení 12. Management rizika z hlediska pojištění, představení přístupu pojišťoven k otázkám řízení rizik 13. Podniková kultura bezpečnosti, aktuální principy řízení rizik z širšího hlediska označované jako kultura bezpečnosti 14.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinný stu. plán
2009/2010 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Praha 6 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Praha 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku