040-0046/01 – Management rizik (MR)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SVE0044 Ing. Hana Buba
DAN40 prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
DLA010 Ing. Jakub Dlabka
BAU020 Ing. Barbora Martiníková, Ph.D.
SKR092 Ing. Jan Skřínský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení principů managementu rizik ve smyslu OHSAS 1800 a ISO 31000, zvládnutí základních managerských dovedností v rámci managementu rizik.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Definice pojmů v managementu rizik a jejich výklad. ISO Guide 73:2009. Nebezpečí a riziko, jejich význam a vývoj přístupů k nim. Smysl a cíle managementu rizik. Systematický přístup k managementu rizik – jednotlivé kroky managementu rizik, jejich vzájemné vztahy a vazby. ISO 31 000 jako všeobecná norma managementu rizik. Identifikace nebezpečí: typy nebezpečí, jejich projevy a způsoby jejich nalezení. Přenos hmoty, energie a informací jako základ mechanismu působení nebezpečí. Typy nebezpečí – fyzikální, chemická, biologická, nebezpečí vyplývající ze vztahů v soustavách člověk – stroj a z přenosu informací. Vyhledávání scénářů a analýzy rizik. Pravidla a nástroje pro tvorbu scénářů. Vyjadřování rizik a jejich kvantifikace. Vyjadřování závažnosti a neurčitosti rizik. Deterministický a probabilistický přístup, kvalitativní, semikvantitativní a kvantitativní metody analýzy rizik. ISO 31 010. Hodnocení rizik jako manažerský rozhodovací proces. Akceptovatelnost rizik. Přechod mezi analýzou a hodnocením rizik, způsoby stanovení cílů managementu rizik. Soulad s legislativou, dobrovolné nástroje. Kultura bezpečnosti podniku. Politika bezpečnosti v podniku. Ošetření rizik jako realizace cílů managementu. Organizační a technické bariéry rizik, jejich účinnost. Lidský faktor. Zpětná vazba při kontrole efektivity bariér, kompromisy mezi riziky. Zbytková rizika a jejich ošetřování. Pojištění, havarijní a krizové plány, princip „bussines continuity management“. Management rizik jako rámec BOZP, ergonomie a hygieny práce, prevence závažných havárií, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Povinná literatura:

ISO Guide 73:2009 Risk management – Vocabulary ISO 31000:2009 Risk management – Principles and guidelines IEC/ISO 31010:2009 Risk management – Risk assessment techniques TNI 01 0350 Management rizik – Slovník ČSN ISO 31000 Management rizik – Principy a směrnice IEC/ISO 31010 Management rizik – Techniky posuzování rizik

Doporučená literatura:

nejsou další požadavky

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice pojmů v managementu rizik a jejich výklad. ISO Guide 73:2009. 2. Nebezpečí a riziko, jejich význam a vývoj přístupů k nim. Smysl a cíle managementu rizik. 3. Systematický přístup k managementu rizik – jednotlivé kroky managementu rizik, jejich vzájemné vztahy a vazby. ISO 31 000 jako všeobecná norma managementu rizik. 4. Identifikace nebezpečí: typy nebezpečí, jejich projevy a způsoby jejich nalezení. 5. Přenos hmoty, energie a informací jako základ mechanismu působení nebezpečí. 6. Typy nebezpečí – fyzikální, chemická, biologická, nebezpečí vyplývající ze vztahů v soustavách člověk – stroj a z přenosu informací. 7. Vyhledávání scénářů a analýzy rizik. Pravidla a nástroje pro tvorbu scénářů. 8. Vyjadřování rizik a jejich kvantifikace. Vyjadřování závažnosti a neurčitosti rizik. Deterministický a probabilistický přístup, kvalitativní, semikvantitativní a kvantitativní metody analýzy rizik. ISO 31 010. 9. Hodnocení rizik jako manažerský rozhodovací proces. Akceptovatelnost rizik. 10. Přechod mezi analýzou a hodnocením rizik, způsoby stanovení cílů managementu rizik. Soulad s legislativou, dobrovolné nástroje. Kultura bezpečnosti podniku. 11. Politika bezpečnosti v podniku. Ošetření rizik jako realizace cílů managementu. Organizační a technické bariéry rizik, jejich účinnost. Lidský faktor. 12. Zpětná vazba při kontrole efektivity bariér, kompromisy mezi riziky. Zbytková rizika a jejich ošetřování. 13. Pojištění, havarijní a krizové plány, princip „bussines continuity management“. Management rizik jako rámec BOZP, ergonomie a hygieny práce, prevence závažných havárií, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FBI_ECTS 2018/2019 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok
FBI_ECTS 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 010 - Děkanát FBI stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní