040-0047/01 – Fyzikální základy bezpečnosti (FZS)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Jiří Švec, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1V40 doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost základních fyzikálních veličin používaných v bezpečnostní praxi. Pochopení jejich vzájemné souvislosti. Aplikace fyzikálních principů v bezpečnostní praxi. Analýza konkrétních problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Jednotlivé přednášky předmětů se zabývají problémy, které tvoři fyzikální základy bezpečnosti. Důraz je kladen na propojení teoretické a praktické stránky problémů. Kostru předmětu tvoří vlastnosti látek, fyzikální pole, záření a technická měření.

Povinná literatura:

Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha 2000, ISBN 80- 238-3703-6 Pekárek, L. a kol.: Neionizující záření, SZÚ, Praha 2006, ISBN 80-7071-276-7 Fukátko, T.: Detekce a měření různých druhů záření, Nakladatelství BEN, Praha 2007, ISBN 978-80-7300-193-3 Brázda, A., Jenčík, J.: Technická měření, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996, ISBN 80-01-01495-9 Bernard. J.: Technický experiment, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999, ISBN 80-01- 01901-2 Halliday, D. a kol.: Fyzika, vysokoškolská učebnice obecné fyziky, Brno: Vutium, 2000, ISBN 80-214-1868-0

Doporučená literatura:

Štrunc, M.: Obecné vlastnosti klasických fyzikálních polí, Nakladatelství VUT v Brně, Brno 1991, ISBN 80-214-0313-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola formou testu na cvičeních

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod. 2. Fyzikální veličiny v bezpečnostní praxi. 3. Fyzikální vlastnosti látek. 4. Fyzikální pole. 5. Bodové a nebodové zdroje fyzikálních polí. 6. Fyzikální prostředí. 7. Hluk a hlukové pole 8. Elektromagnetické záření – ionizující záření. 9. Neionizující záření. 10. Technická měření. 11. Technický experiment. 12. – 13. Praktické řešení problémů z oblasti bezpečnostní praxe. 14. Závěrečná konzultace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku