040-0050/01 – Ochrana před zářením II. (OZ2)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Jiří Švec, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEP014 Ing. Jana Neplechová, Ph.D.
S1V40 doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza a syntéza poznatků z fyziky ionizujícího a neionizujícího záření. Hodnocení možností uplatnění radionulkidů v technické praxi a v oblasti vědy a výzkumu. Řešení praktických problémů s oblasti ochrany před ionizujícím zářením.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V úvodní části předmětu jsou probírány základy fyziky ionizujícího a neionizujícího záření, interakce záření s hmotným prostředím, klasifikace zdrojů a pracovišť a nakládání se zdroji ionizujícího záření. Hlavní část přednáškového kurzu se zabývá výpočtem radiační zátěže od různých druhů záření, způsoby ochrany před zevním zářením a vnitřní kontaminací, radiačními nehodami a haváriemi. Závěr je pak věnován druhům, zdrojům a vlastnostem neionizujícího záření.

Povinná literatura:

Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha 2000 Kolektiv autorů: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření. Sborník učebních textů. DT Ostrava spol. s r. o., 2003 Hála, J.: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie, Konvoj, Brno 1998 Gerndt, J.: Detektory ionizujícího záření, ČVUT, Praha 1996 Śeda, J.: Základy dozimetrie, ČVUT, Praha 1991 Musílek, L.:Využití ionizujícího záření ve výzkumu. Skripta ČVUT, Praha 1992 Švec, J.: Radioekologie, skripta OU, Ostrava 2005

Doporučená literatura:

Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně ve znění pozdějších předpisů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola znalostí testem na cvičeních

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Základy fyziky ionizujícího a neionizujíécího záření 2) Interakce záření s hmotným prostředím 3) Základní pojmy s atomového zákona a prováděcích vyhlášek 4) Klasifikace zdrojů záření a pracovišť, nakládání se zdroji ionizujícího záření 5) Cíle a principy radiační ochrany 6) Výpočet radiační zátěže 7) Způsoby ochrany před ionizujícím zářením 8) Otevřené zářiče vnitřní kontaminace 9) Radioaktivní odpady, uvolňování radionuklidů do ŽP 10)Druhy neionizujícího záření 11)Zdroje a vlastnosti neionizujícího záření 12)Účinky neionizujícího záření 13)Ochrana před neionizujícím zářením 14)Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Projekt Projekt 16  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 7  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 17  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.