040-0050/02 – Ochrana před zářením II. (OZ2)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Jiří Švec, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1V40 doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analýza a syntéza poznatků z fyziky ionizujícího a neionizujícího záření. Hodnocení možností uplatnění radionulkidů v technické praxi a v oblasti vědy a výzkumu. Řešení praktických problémů s oblasti ochrany před ionizujícím zářením.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V úvodní části předmětu jsou probírány základy fyziky ionizujícího a neionizujícího záření, interakce záření s hmotným prostředím, klasifikace zdrojů a pracovišť a nakládání se zdroji ionizujícího záření. Hlavní část přednáškového kurzu se zabývá výpočtem radiační zátěže od různých druhů záření, způsoby ochrany před zevním zářením a vnitřní kontaminací, radiačními nehodami a haváriemi. Závěr je pak věnován druhům, zdrojům a vlastnostem neionizujícího záření.

Povinná literatura:

Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha 2000 Kolektiv autorů: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření. Sborník učebních textů. DT Ostrava spol. s r. o., 2003 Hála, J.: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie, Konvoj, Brno 1998 Gerndt, J.: Detektory ionizujícího záření, ČVUT, Praha 1996 Śeda, J.: Základy dozimetrie, ČVUT, Praha 1991 Musílek, L.:Využití ionizujícího záření ve výzkumu. Skripta ČVUT, Praha 1992 Švec, J.: Radioekologie, skripta OU, Ostrava 2005

Doporučená literatura:

Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně ve znění pozdějších předpisů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola formou testu na cvičeních

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Základy fyziky ionizujícího a neionizujíécího záření 2) Interakce záření s hmotným prostředím 3) Základní pojmy s atomového zákona a prováděcích vyhlášek 4) Klasifikace zdrojů záření a pracovišť, nakládání se zdroji ionizujícího záření 5) Cíle a principy radiační ochrany 6) Výpočet radiační zátěže 7) Způsoby ochrany před ionizujícím zářením 8) Otevřené zářiče vnitřní kontaminace 9) Radioaktivní odpady, uvolňování radionuklidů do ŽP 10)Druhy neionizujícího záření 11)Zdroje a vlastnosti neionizujícího záření 12)Účinky neionizujícího záření 13)Ochrana před neionizujícím zářením 14)Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 25  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.