040-0052/01 – Ochrana podniku (OchrP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL49 Ing. Věra Holubová, Ph.D.
SCU66 doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
VES14 Ing. Václav Veselý
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá v průběhu studia teoretické znalosti umožňující mu provedení bezpečnostní analýzy a syntézy bezpečnosti organizace, související s komplexním pojetím problematiky ochrany průmyslového podniku, včetně použití a hodnocení aplikovaných technických bezpečnostních prostředků v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Účelem předmětu je seznámení posluchačů se základy problematiky ochrany podniků vyžadujících zvýšenou zabezpečení osob a majetku. Předmět zahrnuje vymezení základních pojmů a právní úpravy vztahující se k dané problematice. Dále bezpečnostní politika a řízení bezpečnosti organizací, rozdělení objektů vyžadujících zvýšenou pozornost z hlediska bezpečnosti, specifikace možného způsobu napadení, ochrana těchto objektů technickými, organizačními a režimovými prostředky, seznámení se s pojmem ochrana utajovaných informací a jejich stupně, objekty. Dále se posluchači seznámí se základy konkurenčního zpravodajství firem, zabráněním úniku chráněných informací, postupy bezpečnostního managementu při mimořádných událostech a podobně.

Povinná literatura:

1.Brabec, F.:Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, nakladatelství Public History, Praha 2001 2.Uhlář, J.:Technická ochrana objektů, Skripta PA ČR Praha, Praha 2001 3.Čech, B.:Vybrané technické prostředky využívané v bezpečnostní praxi, Skripta PA ČR, Praha, Praha 2000 4.Suchánek, J.:Kriminalistika,kriminalistické metody a prostředky, Skripta PA ČR Praha, Praha 1996 5.Ústava ČR (Zákon č. 1/1993 Sb. ,ve znění pozdějších změn) 6.Listina základních práv a svobod (Zákon č.2/1993 Sb.,ve znění pozdějších změn) 7.Trestní zákon (Zákon č. 140/1961 Sb.) 8.Trestní řád (Zákon č. 141/1961 Sb.) 9.Přestupkový zákon (Zákon č. 200/1990 Sb. ,ve znění pozdějších změn)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy znalostí v průběhu studia na cvičeních a vlastní prezentace studentů vypracovaných projektů na téma bezpečnosti jednotlivých organizací a podniků

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Právní úprava ochrany podniků. (Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Trestní zákon, Trestní řád, Zákon o přestupcích, a další související předpisy). 2. Vnitřní bezpečnost státu a bezpečnostní služby při ochraně podniku (Rozdělení a úkoly jednotlivých složek IZS, Bezpečnostní sbory, Ozbrojené síly, Zpravodajské služby a ostatní bezpečnostní služby. Rozdělení bezpečnostních služeb. Činnost soukromých bezpečnostních služeb v ČR a v zahraničí. 3. Ochrana informací v podniku. (Komerční zpravodajství, detektivní služby, ochrana utajovaných informací, ochrana osobních údajů a související předpisy, komunikace ve firmě). 4. Systémy ochrany podniku, základní rozdělení podnikového bezpečnostního managementu. (Pyramida bezpečnosti, strukturální a procesní ochrana podniku.) 5. Kapacitní a projekční otázky bezpečnosti, ekonomické hledisko ochrany podniku, synergičnost a pravidlo ALARA při ochraně podniku. 6. Systémy klasické ochrany podniku (mechanické ochranné prvky jednotlivých strukturálních a procesních ochranných prvků podniku) 7. Systémy elektrické a elektronické ochrany podniku, kamerové, přístupové a biometrické systémy ochrany podniku (Jednotlivé prvky z hlediska struktury a procesu, jejich princip) 8. Systémy režimové a fyzické ochrany podniku. Provozní řád, oběh dokumentace. (Jednotlivé prvky z hlediska struktury a procesu, způsoby výkonu fyzické ochrany, potřebná oprávnění k činnosti SBS a pravomoci fyzické ostrahy) 9. Analýza bezpečnostní ochrany podniku, zaměření tzv. security a safety bezpečnosti. Identifikace rizika v podniku a metody jeho modelování. Metody hodnocení rizika v podniku a jejich verifikace, návrhy na optimalizaci. 10. Bezpečnostní management, vlastnosti bezpečnostního manažera, současné nedostatky bezpečnostního managementu. Aplikace poznatků z řešení již proběhlých mimořádných situací v podniku. 11. Bezpečnostní politika. Bezpečnostní plánování, bezpečnostní projekt. Metody bezpečnostní analýzy podniku a způsoby jejich výběru na jednotlivé podmínky. Bezpečnostní prognóza. 12. Bezpečnostní hrozby podniku. Environmentální, technická, ekonomická, sociální rizika. Rizika plynoucích z protiprávního jednání. (terorismus, extremismus, protiprávní činnost) 13. Základní rozdělení CBRNE látek a jejich zneužití při napadení podniku (jednotliví představitelé, účinky a ochrana před těmito látkami) 14. Detekce nebezpečných předmětů a CBRNE látek v podniku. Nástražné výbušné systémy a bezpečnostní pyrotechnika. Aplikace poznatků z řešení již proběhlých mimořádných situací v podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní
2009/2010 zimní