040-0053/02 – Supervised Practical Training in Field of Study (ŘPO)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits0
Subject guarantorIng. Lenka Kissiková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Petr Helán
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HEL53 Ing. Petr Helán
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+1
Part-time Credit 0+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of experience in the student's participation in selected companies, societies and organizations and to the extent required hours of practice passing, that his theoretical knowledge was konforntovány to normal operation.

Teaching methods

Other activities

Summary

Praxe dle výběru k jednotlivým předmětům, které byly přednášeny v průběhu studia se zaměřením na aplikaci v praxi a bližší seznámení s řízenou technickou dokumentací, technickými zařízeními a riziky v oblasti BOZP vyplývající z pracovní činnosti a pracovišť. Oblast řízené praxe si student vybírá sám, dle svého zájmu o danou problematiku, případně je mu odborná praxe Katedrou bezpečnosti práce a procesů doporučena či zprostředkována v organizacích, se kterými má katedra sepsanou smlouvu o spolupráci.

Compulsory literature:

Literature is not required

Recommended literature:

there are no requirements to the literature

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The aim of experience in the student's participation in selected companies, societies and organizations and to the extent required hours of practice passing, that his theoretical knowledge was konforntovány to normal operation.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner