040-0053/03 – Supervised Practical Training in Field of Study (ŘPO)

Gurantor departmentDepartment of Occupational and Process SafetyCredits1
Subject guarantorIng. Lenka Kissiková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Lenka Kissiková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BER72 prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
KIS0003 Ing. Lenka Kissiková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of experience in the student's participation in selected companies, societies and organizations and to the extent required hours of practice passing, that his theoretical knowledge was konforntovány to normal operation.

Teaching methods

Other activities

Summary

Praxe dle výběru k jednotlivým předmětům, které byly přednášeny v průběhu studia se zaměřením na aplikaci v praxi a bližší seznámení s řízenou technickou dokumentací, technickými zařízeními a riziky v oblasti BOZP vyplývající z pracovní činnosti a pracovišť. Oblast řízené praxe si student vybírá sám, dle svého zájmu o danou problematiku, případně je mu odborná praxe Katedrou bezpečnosti práce a procesů doporučena či zprostředkována v organizacích, se kterými má katedra sepsanou smlouvu o spolupráci.

Compulsory literature:

Literature is not required

Recommended literature:

there are no requirements to the literature

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Student submits final report.

E-learning

Other requirements

no additional requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The aim of experience in the student's participation in selected companies, societies and organizations and to the extent required hours of practice passing, that his theoretical knowledge was konforntovány to normal operation.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2014/2015 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2019/2020 Summer
2018/2019 Summer