040-0055/01 – Průmyslová rizika a prevence havárií (PRPH)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN40 prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
KAL384 Ing. Zdeňka Kaličáková
SCH390 Ing. Lenka Schreiberová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu vybaven základními kompetencemi pro porozumění problematice závažných rizik v průmyslové sféře, bude schopen identifikovat základní rizika související s chemickými látkami a fyzikálními procesy, , přenosem energií a hmoty a typickými operacemi v průmyslu se zřetelem na možnost vzniku závažné havárie ve smyslu zákona 59/2006 nebo ve smyslu vzniku mimořádné události.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou rizik souvisejících s riziky vyplývajícími z průmyslových činností a především s riziky závažných havárií, dále pak s nástroji na hodnocení rizik, metodami řízení rizik v průmyslovém podniku a s příslušnou legislativou.

Povinná literatura:

P. Danihelka: Analysis and Management of Industrial Risks, VŠB – TU Ostrava, 2002, ISBN 80-248-0084-5 Zákon 59/2006 o prevenci závažných havárií a související vyhlášky a nařízení vlády Paleček,M. Bumba,J., Sluka,V., Kelner,V.: Postupy a metodiky analýz a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií. Dostupné na http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/postmetanalyzduben2005.pdf Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP pro postup při zpracování dokumentu „Analýza a hodnocení rizik závažné havárie“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 3/2007) Metodický pokyn odboru environmentálních rizik MŽP pro zpracování dokumentů „Zásady, cíle a politika prevence závažné havárie“ a „Popis systému řízení bezpečnosti“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 12/2006)

Doporučená literatura:

není vyžadována další literatura

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na seminářích v rámci cvičení, prezentace výsledků seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Definice rizika, jeho charakteristika, akutní a chronická rizika 2. Akutní a chronická rizika v průmyslu s ohledem na životní prostředí a zdraví lidí 3. Případové studie vybraných významných havárií a kontaminací (Seveso, Bhópál, Flixborough, Feyzin, Baia Mare, brownfields) 4. Vymezení problematiky závažných havárií a související legislativa EU (Direktiva Seveso II, IPPC, ATEX…) a její transpozice do legislativy ČR 5. Projevy nebezpečných látek při průmyslových haváriích a jejich dopady na okolní obyvatelstvo a životní prostředí 6. Úniky toxických a ekotoxických látek, požáry, výbuchy. BLEVE, VCE, boil- over, flash-fire, jet fire. 7. Modelování účinků havárií, hodnocení dopadů. 8. Analýza rizik, deterministický a probabilistický přístup, indexové, semikvantitativní a kvantitativní metody. 9. Metody doporučované v ČR a informace o přístupech v ostatních zemích EU. 10. Stromy poruch, stromy událostí a bariérový přístup k zajištění bezpečnosti (bow-tie diagram). 11. Systém řízení prevence závažných havárií, vztah k EMS, ISO 14000 a integrovaným systémům řízení. Integrovaná inspekce. 12. Havarijní připravenost, vnitřní havarijní plány, vnější havarijní plány, vztah provozovatele a orgánů státní správy. Krizové plánování. 13. Vnímání rizik, komunikace rizik, informovanost veřejnosti, 14. Program UNEP APELL.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30  10 3
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní