040-0056/01 – Aktuální bezpečnostní hrozby (Abh)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL49 Ing. Věra Holubová, Ph.D.
SCU66 doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
VES14 Ing. Václav Veselý
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá v průběhu studia teoretické znalosti umožňující mu analýzu a syntézu současných bezpečnostních hrozeb v České republice a jejich hodnocení aplikovaných na konkrétní subjekty v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení studentů se základní problematikou a vývojovými trendy terorismu a protiterorismu. Vytvoření teoretických a praktických předpokladů pro jejich orientaci v uvedené oblasti. Definice, historie, vývoj a typologie terorismu, jeho strategie a taktiky, prostředky a metody terorismu, jeho financování, kriminální terorismus, islámský terorismus. Struktura a činnost vybraných teroristických organizací, analýza rizika teroristických hrozeb, krizová komunikace a její využití při řešení teroristických hrozeb. V další části předmětu budou studenti seznámeni s extremistickou scénou počínaje hnutím skinheads a dalšími nacionalistickými skupinami, jejich symbolikou, dále s anarchisty, náboženským extremismem, enviromentálním extremismem, jejich cíli i metodami a podobně. Předmět seznamuje studenty také se současnými typy závislostí. Probrány budou alkoholové i nealkoholové závislosti, gamblerství a další negativní aspekty návyků, příznaky, důsledky a způsoby léčby.

Povinná literatura:

Mareš, M.,: Terorismus v ČR /. - 1. vyd.. - Brno: Centrum strategických studií, 2005 - 476 s. ISBN 80-903333-8-9 Kolektiv autorů :Terorismus a my : základy sebeobrany , Vyd. 1.. - Praha : Computer Press, 2001, 216 s. : ISBN 80-7226-584-9 Chmelík, J.,: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty, Praha : Linde, 2001 - 172 s. ISBN 80-7201-265-7 Kropáček, L.: Islám a Západ : historická paměť a současná krize, Vyd. 1.. - Praha : Vyšehrad, 2002 - 197 s. ISBN 80-7021-540-2, Zákon č.167/1998Sb. O návykových látkách ve znění změn a doplnění Müller, Z.: Islám : historie a současnost, Vyd. 1.. - Praha : Svoboda , 1997 - 187 s. ISBN 80-205-0534-2, Meltzer, A.: Anarchismus : argumenty pro a proti, Praha : Anarchistický nakladatelský kolektiv, 2002. - 39 s

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test znalostí v průběhu cvičení, prezentace studentů k jednotlivým bezpečnostním hrozbám.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Rozdělení bezpečnostních hrozeb, 2) Globální hrozby a regionální bezpečnostní hrozby, 3) Definice, historie, vývoj a typologie terorismu, jeho strategie, 4) Metody terorismu, kriminální a fundamentalistický terorismus, 5) Struktura a činnost vybraných teroristických organizací, 6) Analýza rizika teroristických hrozeb, 7) Extremistická scéna v ČR a její symbolika, 8) Pravicoví radikálové, skupiny u nás a ve světě, 9) Levicoví radikálové, skupiny u nás a ve světě, 10) Ostatní radikální skupiny, divácké násilí, 11) Náboženský a environmentální extremismus, cíle a metody, 12) Typologie návykových látek a současné typy závislostí, 13) Negativní společenské jevy, šikana, vandalismus 14) Korupce a organizovaná kriminalita.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 10  0 3
                Písemka Písemka 15  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T007) Bezpečnostní plánování K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.