040-0058/01 – Technické a právní předpisy BOM (TaPP-BOM)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity3
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VES14 Ing. Václav Veselý
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači by měli v rámci tohoto předmětu získat přehled o právní úpravě týkající se bezpečnosti osob a majetku a to v návaznosti na příslušné základní obory vyučované na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Vzhledem k tomu, že se těchto otázek týká úprava řady právních odvětví, půjde o předmět multidisciplinární.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

V tomto předmětu jsou probírány jednotlívé právní a technické předpisy související s fyzickou ochranou osob a majetku a kritické infrastruktury státu

Povinná literatura:

Mates P., Chudová D.: Vybraná právní úprava v oblasti požární ochrany, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství ISBN 978-80-248-2029-3, Ostrava 2009, Janků M. a kolektiv: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, C. H. Beck, Praha 2008, ISBN 978-80-7400 078-2, Sborník Riešenie krízových situácií ve špecifickom prostredí, Fakulta speciálního inžinierstva, ŽU, Žilina 2008, Sborník Bezpečnost České republiky a potřeba ústavních změn, UK, Právnická fakulta, Praha 2003

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1)Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplnění 2)Nařízení vlády 494/2001 – hlášení pracovních úrazů včetně evidence a vedení, nemoci z povolání 3)Nařízení vlády 495/2001 – poskytování OOPP 4)Nařízení vlády č. 361/2007 – podmínky ochrany zdraví při práci 5)Zákon č. 309/2006 Sb., další požadavky na bezpečnost práce 6)Bezpečnostní předpisy v dopravě a při provozu MDV 7)Bezpečnostní předpisy při provozu elektrozařízení – vyhl. 50/1978 8)Nařízení vlády č. 11/2003, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 9)Nařízení vlády č. 378/2001 s účinností od 1.1.2003, kterým se stanoví bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a nářadí 10)Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších změn a doplnění 11)Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších změn a doplnění 12)Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších změn a doplnění 13)Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech, ve znění pozdějších změn a doplnění 14)Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 15)Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších změn a doplnění.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 zimní