040-0063/01 – Komerční bezpečnost osob a majetku (KBOaM)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity3
Garant předmětuIng. Věra Holubová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Věra Holubová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL49 Ing. Věra Holubová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá znalosti z oblasti historie a vývoje komerční bezpečnosti v České republice a ve světě, seznámí se s technickými a technologickými postupy uplatňovanými v oblasti ochrany osob a majetku realizovaných na komerční bázi a získá základní představu o právních ustanoveních vztahujících se k soukromě bezpečnostní činnosti.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Předmět seznamuje studenty s vývojem komerční bezpečnosti v České republice, její systematizací a subjekty na trhu komerční činnosti. Podává výklad o teoretických a metodologických východiscích činnosti soukromých bezpečnostních služeb včetně základních právních ustanoveních upravujících soukromě bezpečnostní činnost. Poskytuje přehled o charakteristice služeb ochrany osob a majetku poskytovaných na komerční bázi. Věnuje se expertní činnosti komerční bezpečnosti. Předmět nabízí základní informace o soukromé bezpečnostní činnosti v zahraničí.

Povinná literatura:

MACEK, P. a kol., Bezpečnostní služby, Police History, 2001, MACEK, P. a kol., Privátní bezpečnostní služby, Police History, 2005, TOMEK P.: Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, 2007, Praha, ANAG, KAMENÍK, J. a kol., Komerční bezpečnost, ASPI, Praha, 2007,

Doporučená literatura:

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, o obecní policii, soukromého detektiva, Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších změn a doplnění.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Postavení soukromé bezpečnostní služby v České republice, charakteristika jejich činnosti, charakteristika jejich oprávnění. 2. Rozdíly mezi státní a komerčně bezpečnostní činností, vymezení jejich věcné a místní působnosti s odkazem na právní úpravu. 3. Právní status pracovníků soukromých bezpečnostních služeb při výkonu komerčně bezpečnostní činnosti. 4. Formy a metody komerčně bezpečnostních aktivit soukromých bezpečnostních služeb v České republice, jejich analýza a prognóza dalšího vývoje. 5. Charakteristika a analýza pojmů-forma, metody, prostředky činnosti soukromých bezpečnostních služeb. 6. Využití jednotlivých forem a metod činnosti soukromých bezpečnostních služeb. 7. Oprávnění osoby vykonávající činnost soukromých bezpečnostních služeb na úseku fyzické ostrahy - teoretická a právní část. 8. Oprávnění osoby vykonávající činnost soukromých bezpečnostních služeb a úseku fyzické ostrahy - vstup do objektu, prokázání totožnosti, použití donucovacích prostředků. 9. Rozsah kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva – podmínky pro získání odborné způsobilosti. 10. Technické prostředky soukromých bezpečnostních služeb včetně jejich využití. 11. Principy a metody řízení soukromých bezpečnostních služeb v České republice. 12. Srovnání povinností a oprávnění pracovníků soukromých bezpečnostních služeb s Policií České republiky. 13. Srovnání povinností a oprávnění pracovníků soukromých bezpečnostních služeb s městskou (obecní policií). 14. Trendy vývoje komerční bezpečnosti ve světě.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Písemná část Písemka 60  31 1
        Projekt Semestrální projekt 40  20 1
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.