040-0063/01 – Komerční bezpečnost osob a majetku (KBOaM)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity3
Garant předmětuIng. Věra Holubová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Věra Holubová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL49 Ing. Věra Holubová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá znalosti z oblasti historie a vývoje komerční bezpečnosti v České republice a ve světě, seznámí se s technickými a technologickými postupy uplatňovanými v oblasti ochrany osob a majetku realizovaných na komerční bázi a získá základní představu o právních ustanoveních vztahujících se k soukromě bezpečnostní činnosti.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Předmět seznamuje studenty s vývojem komerční bezpečnosti v České republice, její systematizací a subjekty na trhu komerční činnosti. Podává výklad o teoretických a metodologických východiscích činnosti soukromých bezpečnostních služeb včetně základních právních ustanoveních upravujících soukromě bezpečnostní činnost. Poskytuje přehled o charakteristice služeb ochrany osob a majetku poskytovaných na komerční bázi. Věnuje se expertní činnosti komerční bezpečnosti. Předmět nabízí základní informace o soukromé bezpečnostní činnosti v zahraničí.

Povinná literatura:

MACEK, P. a kol., Bezpečnostní služby, Police History, 2001, MACEK, P. a kol., Privátní bezpečnostní služby, Police History, 2005, TOMEK P.: Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, 2007, Praha, ANAG, KAMENÍK, J. a kol., Komerční bezpečnost, ASPI, Praha, 2007,

Doporučená literatura:

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění pozdějších změn a doplnění, Zákon č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, o obecní policii, soukromého detektiva, Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších změn a doplnění.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Postavení soukromé bezpečnostní služby v České republice, charakteristika jejich činnosti, charakteristika jejich oprávnění. 2. Rozdíly mezi státní a komerčně bezpečnostní činností, vymezení jejich věcné a místní působnosti s odkazem na právní úpravu. 3. Právní status pracovníků soukromých bezpečnostních služeb při výkonu komerčně bezpečnostní činnosti. 4. Formy a metody komerčně bezpečnostních aktivit soukromých bezpečnostních služeb v České republice, jejich analýza a prognóza dalšího vývoje. 5. Charakteristika a analýza pojmů-forma, metody, prostředky činnosti soukromých bezpečnostních služeb. 6. Využití jednotlivých forem a metod činnosti soukromých bezpečnostních služeb. 7. Oprávnění osoby vykonávající činnost soukromých bezpečnostních služeb na úseku fyzické ostrahy - teoretická a právní část. 8. Oprávnění osoby vykonávající činnost soukromých bezpečnostních služeb a úseku fyzické ostrahy - vstup do objektu, prokázání totožnosti, použití donucovacích prostředků. 9. Rozsah kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva – podmínky pro získání odborné způsobilosti. 10. Technické prostředky soukromých bezpečnostních služeb včetně jejich využití. 11. Principy a metody řízení soukromých bezpečnostních služeb v České republice. 12. Srovnání povinností a oprávnění pracovníků soukromých bezpečnostních služeb s Policií České republiky. 13. Srovnání povinností a oprávnění pracovníků soukromých bezpečnostních služeb s městskou (obecní policií). 14. Trendy vývoje komerční bezpečnosti ve světě.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Písemná část Písemka 60  31
        Projekt Semestrální projekt 40  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku