040-0068/01 – Případové studie ochrany podniku (PSOP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětuIng. Václav VeselýGarant verze předmětuIng. Václav Veselý
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VES14 Ing. Václav Veselý
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vypracování zadaných programů na vybraná témata bezpečnostní studie konkrétního podniku dle pracovního zařazení.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Studenti budou seznámeni s pojmem bezpečnosti a se základními bezpečnostními předpisy, se zpracováním provozní bezpečnostní dokumentace podniku, s praktickým rozborem jednotlivých metod bezpečnostní analýzy a bezpečnostní prognózy, s identifikací bezpečnostních rizik v podniku, s přípravou na mimořádné události v podniku a jejich řešením, s modelováním bezpečnostních rizik v objektu, s činností soukromých bezpečnostních služeb při řešení bezpečnostních incidentů v podniku a se spoluprací se složkami integrovaného záchranného systému při mimořádných situacích.

Povinná literatura:

Brabec, F. a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, nakladatelství Public History, Praha, 2001 Kameník, J., Brabec, F. a kol.: Komerční bezpečnost, nakladatelství ASPI, a.s., Praha, 2007 Fryšar, M. a kol.: Bezpečnost pro manažery, podnikatele a politiky, nakladatelství Public History, Praha, 2006 Macek, P., Novák, F.: Privátní bezpečnostní služby, vydavatelství POLICE HISTORY, Praha, 2005 Zoubek, V.: Postmoderní problémy lidských práv a globální společnosti, vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2004

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s pojmem bezpečnosti a se základními bezpečnostními předpisy 2. Zpracování provozní bezpečnostní dokumentace podniku 3. Praktický rozbor jednotlivých metod bezpečnostní analýzy 4. Provedení bezpečnostní analýzy konkrétního modelového objektu 5. Bezpečnostní prognóza a futurologie předpokládaného vývoje bezpečnostních incidentů v podniku 6. Praktická identifikace bezpečnostních rizik v podniku 7. Mimořádné události v podniku, přípravy bezpečnostního zajištění proti mimořádným událostem 8. Rozbor jednotlivých bezpečnostních incidentů v podniku 9. Postupy při šetření a dokumentování mimořádných událostí 10. Statistické posouzení bezpečnostních události podniku 11. Evakuace a regulace zaměstnanců podniku při mimořádné události 12. Činnost pracovníků soukromých bezpečnostních služeb při řešení bezpečnostních incidentů v podniku 13. Spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému při konkrétních mimořádných situacích

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.