040-0069/01 – Komunikační systémy BOM (KSYSBOM)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOL16 Ing. Libor Foldyna, Ph.D.
LUK0002 doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty podstatu, principy a funkce stávajících komunikačních a informačních systémů, používaných k ochraně osob a majetku. Na základě znalostí informačních potřeb jednotlivých organizací a technických systémů formulovat požadavky na jejich nasazení a plánovat a organizovat jejich efektivní využití v oblasti bezpečnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Informační podpora řízení, informační management, specifika informačního managementu v bezpečnostních složkách a specifika informačního managementu slouží pro pochopení práce s informacemi v bezpečnostních složkách. Přenosové systémy, šíření elektromagnetických vln a rádiová síť slouží pro pochopení základní teorie přenosu dat a možnosti využití v bezpečnostních službách. Informační systémy poskytují přehled základních IS v rezortu MV ČR a státní správy.

Povinná literatura:

•Lukáš, L., Hrůza, P., Kný, M.: Informační management v bezpečnostních složkách. AVIS, Praha, 2008, ISBN 978-80-7278-460-8 •Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z. Computer Press, Brno, 2006, ISBN 80-251-1278-0. •Žalud, V., Dobeš, J.: Moderní radiotechnika. BEN, Praha, 2006, ISBN 80-7300-132-2.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování a provedení prezentace na vybrané téma v rozsahu 10 stránek. Vypracování pracovních listů ze cvičení, řešení případových studií a příkladů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Informační podpora řízení - telekomunikační zařízení - přenosové média - kritické informační potřeby - zdroje informací v bezpečnostních systémech - právní předpisy pro přenos informací 2.Informační management - metodologická východiska - zásady, metody a nástroje informačního managementu - informační prostředí 3.Specifika informačního managementu v bezpečnostních složkách - specifika činnosti bezpečnostních organizací - policejní a další bezpečnostní činnosti - specifické požadavky na informace v bezpečnostních složkách - specifické rysy informačních systémů bezpečnostních složek 4.Role a působnost informačního manažera - informační manažeři v bezpečnostních složkách - obecná působnost informačního manažera organizace - specifika působnosti informačních manažerů bezpečnostních složek 5.Přenosové systémy - druhy a šíření signálů - linkové přenosové cesty - rádiové přenosové cesty - mobilní rádiové sítě - buňková rádiová síť - datové sítě 6.Šíření elektromagnetických vln a rádiová síť - fyzikální jevy determinující kvalitu signálu - typy šíření radiových vln - základní konstrukce radiové stanice - způsoby provozu v rádiové síti 7.Analogová modulace a její vlastnosti - základní princip - druhy provozu - problematika využití u bezpečnostních složek 8.Digitální modulace a její vlastnosti - vzorkování a kvantování analogového signálu - hierarchie digitálních přenosových sítí - problematika využití u bezpečnostních složek 9.Topologie datové sítě - způsoby komunikace v sítích - Digitální sítě integrovaných služeb ISDN - IP telefonie 10.Informační management v podmínkách resortu vnitra a spravedlnosti - klasifikace informačních systémů v působnosti MV - informační systémy policie - informační systémy státní správy - informační systémy vězeňské služby 11.Informační management v podmínkách NATO a resortu armády - informační systém strategické úrovně - informační systém taktické úrovně - informační systém operační úrovně - podpůrný geografický a meteorologický informační systém 12.Informační systémy pro krizové řízení - Informační systémy pro podporu zpracování a realizaci plánů krizového řízení 13.Konzultační činnost v oblasti informačního managementu - pojetí konzultingu v oblasti informačního managementu - příklad „konzultingu“ v podmínkách policie - knihovny a jejich služby jako součást informačního poradenství 14.Informační systémy policie - ZIS 2000 - IS UDÁLOST - IS KONTROLA - Informační systémy cizinecké a pohraniční policie - PATROS - PATRMV - IS SEUD - D-ZBRANE 15.Informační systémy dalších složek MV a státní správy - registr obyvatel - registr vozidel - IS ZTP vozidel - COC technická způsobilost vozidel - evidence dopravních nehod - EKIS MV - NPC - SIS Schengenský informační systém

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  30
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.