040-0071/01 – Ochrana životního prostředí v podniku (OŽPvP)

Garantující katedraKatedra bezpečnosti práce a procesůKredity5
Garant předmětuIng. Jana Suchánková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Suchánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU020 Ing. Barbora Martiníková, Ph.D.
KRU108 Ing. Jana Suchánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zaměřuje na povinnosti v oblasti vztahu podniku k ochraně životního prostředí dle platné legislativy. Cílem předmětu je přehledně a uceleně seznámit studenty s problematikou povinností podniků v oblasti ochrany životního prostředí zejm.: - Využití a ochrana vod - Odpadové hospodářství - Ochrana ovzduší - Integrovaná prevence, IRZ, ISPOP - Problematika obalů – Dobrovolné nástroje - Nakládání s chemickými látkami a přípravky na pracovišti dle platného zákona o ochraně veřejného zdraví. V rámci každé části je proveden výklad povinností vyplývající z dané legislativy a poté praktický výcvik jejich plnění tj. vedení provozních evidencí, hlášení, žádosti, kategorizace zdrojů, odpadů a další.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zaměřuje na povinnosti v oblasti vztahu podniku k ochraně životního prostředí dle platné legislativy a také na možnosti využití dobrovolných nástrojů za účelem ochrany životního prostředí (v nejen průmyslové činnosti). V rámci předmětu se studenti seznámí s procesem stanovení environmentálního profilu podniku a sami navrhnou možnosti jeho zlepšení. Je řešena problematika zejména oblastí: vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, obalů, ovzduší, ekologické újmy, integrované prevence znečištění.

Povinná literatura:

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění zákona č. zákon č. 150/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Doporučená literatura:

Webové stránky zejm. Stránky MŽPČR (http://www.mzp.cz); CENIA (http://www.cenia.cz); Česká inspekce životního prostředí (http://www.cizp.cz). Odborná tuzemská i zahraniční literatura vztahující se k problematice. Remtová, K.: Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí, 1998, Remtová, K.: Strategie podniku v péci o životní prostředí – Dobrovolné nástroje, Oeconomica, Praha, 2006 Kol: A Guide to Business Ecology, ebook, ENVI GROUP s.r.o.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce na zadané téma v předepsané úpravě.

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická samostatná příprava v průběhu semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Obecné pojmy problematiky; Historie ochrany ŽP 2.Trvale udržitelný rozvoj; Strategie prevence 3.Dobrovolné dohody; Environmentální ekonomie 4.Environmentální audity 5.Hodnocení životního cyklu výrobku LCA; Problematika „Clean production“ 6.Ekolabeling v ČR a EU 7.Staré ekologické zátěže; Problematika ekologické újmy 8.Závažné průmyslové havárie 9.Metody hodnocení dopadů havárií na životní prostředí 10.Povinnosti podniku v oblasti nakládání s chemickými látkami a prevence závažných havárií 11.Povinnosti podniku v oblasti odpadového hospodářství a problematiky obalů 12.Povinnosti podniku v oblasti ochrany ovzduší, integrovaná prevence, IRZ, ISPOP 13.Povinnosti podniku v oblasti využití a ochrany vod 14.Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  10
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2014/2015 zimní